Tool berekent kosten ziekteverzuim door interne conflicten

Ziekteverzuim door onderlinge conflicten op het werk kost een organisatie van 250 fte jaarlijks ruim 30 duizend euro.

Met gegevens van TNO maakte Verbeterdesamenwerking een module. Deze berekent wat problemen met collega’s, ondergeschikten, leiding of werkgever een individuele organisatie aan ziekteverzuim kosten.
De urgentie van het aanpakken van zulke conflicten op het werk is hoog. Zo zijn de totale kosten van ziekteverzuim door interne agressie bijna 3 keer hoger dan die door externe agressie.
Interne agressie: 1,7 miljard euro
Op nationaal niveau maakt TNO al inzichtelijk wat de financiële impact is van conflicten op het werk. De kosten van interne agressie worden geschat op 1,7 miljard euro en de kosten van externe agressie op ruim 600 miljoen euro per jaar.
De reden dat interne agressie tot hogere kosten leidt, wordt voor het grootste deel verklaard doordat slachtoffers van interne agressie langduriger verzuimen, aldus het onderzoek ‘Agressie op het werk 2014’ door TNO. Team- en registercoach Immo Nijhof van Verbeterdesamenwerking berekent middels de module de kosten van verzuim door interne conflicten op organisatieniveau.
Businesscase aan te tonen
Hiermee kan volgens Nijhof worden aangetoond of er een business-case is voor professionele ondersteuning door erkende teamcoaches bij het verbeteren van de samenwerking. De hier aan gerelateerde kosten lopen snel op omdat medewerkers door dit soort conflicten 2 keer langer thuis blijven dan normaal.
‘Nu blijkt hoe belangrijk het is voor een werkgever om het verbeteren van onderlinge aanspreekbaarheid of het aanpakken van pestgedrag bijtijds aan te pakken. Goed samenwerken is een fundament voor duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, van werkvloer tot boardroom,’ aldus Nijhof.
Verschillen per branche
Gegevens zijn beschikbaar voor 13 branches. Het hoogst zijn de kosten door conflictgerelateerd verzuim in de sector “cultuur, sport, recreatie en overige dienstverlening” gevolgd door ICT, financiële instellingen & -dienstverlening, openbaar bestuur en het onderwijs.

Gerelateerde artikelen