Top 5 wijzigingen voor de werkgever

Vanaf 1 januari 2018 verandert er voor werkgevers weer het nodige. SRA zet de vijf belangrijkste op een rij.

1. Signaleer tijdig Loonkostenvoordeel
Vanaf 1 januari worden premiekortingen voor het in dienst nemen van bijvoorbeeld arbeidsbeperkten vervangen door loonkostenvoordelen (LKV). Bij de premiekortingen bestond de mogelijkheid om achteraf alsnog een korting te claimen als men dit vergeten is. Voor de LKV geldt dit niet! Als niet op tijd aan de vereisten wordt voldaan, kan achteraf geen beroep meer worden gedaan op een LKV. Het op tijd signaleren van de mogelijkheden is dus van groot belang.

2. Nieuwe privacyregels
Bereid u goed voor op de komst van de AVG-privacyregels die op 25 mei van dit jaar ingaan. Kijk op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie.

3. Vakantietoeslag over overwerkloon
Vanaf 1 januari 2018 zijn werkgevers verplicht om overwerk dat zij uitbetalen met 8% vakantietoeslag te verhogen (tenzij een cao anders heeft bepaald). Ook over overuren uit 2017 of daarvoor die in 2018 uitbetaald worden, moet de werkgever vakantietoeslag betalen. Een alternatief is de werknemer deze uren op laten nemen. Dit mag ook ná 1 januari 2018. Worden de uren niet op tijd opgenomen, moeten ze alsnog betaald worden inclusief vakantietoeslag.

4. Vervanging van Wet DBA
De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties wordt vervangen door een nieuwe wet. Deze wet moet zekerheid geven over de arbeidsrelatie en schijnzelfstandigheid aan de onderkant voorkomen. De handhaving wordt verder opgeschort. Wel is het voor partijen van belang om in ieder geval vast te leggen dat geen sprake is van een dienstbetrekking dan wel fictieve dienstbetrekking.

5. Pas administratie aan voor verlenging WW-uitkering
Is in de cao waar uw werknemer onder valt, gekozen voor een private verlening van de WW-uitkering? Dan moet u apart aangifte doen bij de uitvoeringsorganisatie PAWW en moeten de premies apart worden afgedragen. U moet uw administratie hierop aanpassen zodat de juiste informatie wordt verstrekt voor de inning en afdracht. De Stichting PAWW kan u hierbij helpen.