Topmanagers worstelen met leiderschap in coronatijdperk

Topmanagers worstelen met leiderschap in coronatijdperk
Continue, snelle en grondige veranderingen vragen meer dan CEO’s aankunnen. Afstandelijk leidinggeven werkt niet meer. 

Bestuursvoorzitters van grote bedrijven gaan ervan uit dat de onrust in hun organisaties nog wel een poosje aanhoudt. Gezondheidsrisico’s blijven bestaan, want het zal nog geruime tijd duren voor vaccinatieprogramma’s aanslaan. Uitval zal productieprocessen blijven verstoren. Nieuwe vormen van thuiswerken zullen opduiken, een mengeling tussen werken op kantoor en werken op afstand. 

Dat meldt de Financial Times. De krant interviewde bestuursvoorzitters van grote, internationale bedrijven over leiderschapskwesties in de coronacrisis. Daarnaast werd een aantal deskundigen geraadpleegd. Daaruit kwam naar voren dat de topmanagers uitgeput raken door de vele vraagstukken rond de crisis. Er spelen zoveel kwesties dat er meer beslissingen nodig zijn dan de CEO’s kunnen nemen.

In het voorjaar, toen de crisis hard toesloeg, moesten de topmanagers alles uit de kast halen aan vindingrijkheid, standvastigheid en beoordelingsvermogen. Die inspanning is nu veranderd in wat de Financial Times “een slopende marathon” noemt. Veronica Hope Hailey, organisatiedeskundige van de Universiteit van Bath, zegt dat leidinggevenden nu een “liminale ruimte betreden waar vrij veel onzekerheid is”.

De krant merkt op dat managers als sinds de jaren tachtig wordt geleerd hoe crises bezworen worden met aanpassingsvermogen, frequente communicatie en acceptatie van meerdere verschuivende scenario’s. Veel topmanagers pasten in deze crisis een meer menselijke benadering toe, anders dan het leiderschap op afstand waaraan ze gewend zijn. 

Engelse consultants maken zich zorgen over het uithoudingsvermogen van de CEO’s. Zeker als de crisis aanbreekt die volgt op de pandemie. “De crisis van ongelijkheid, de werkgelegenheidscrisis en de klimaatcrisis waarin we ons al bevinden”, zo besluit een van de geïnterviewde deskundigen. “Ik vraag me echt af hoe deze leiders die het hoofd zullen bieden. ”