Uitsluiting fictieve dienstbetrekking en artiestenregeling in eigen overeenkomst opdrachtgever-zzp’er mogelijk

Per 1 mei 2016 is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. In plaats van de VAR kunnen opdrachtgever en zzp'er (opdrachtnemer) samen een modelovereenkomst gebruiken. Per 1 mei kunnen opdrachtgever en zzp'er er ook samen voor kiezen om de fictieve dienstbetrekkingen voor thuiswerkers en gelijkgestelden en de artiestenregeling uit te sluiten. Dit meldt de Belastingdienst.

Opdrachtgever en zzp’er moeten de keuze voor het uitsluiten van deze fictieve dienstbetrekkingen samen maken, omdat deze keuze voor beide partijen gevolgen kan hebben. Bij werken buiten (fictieve) dienstbetrekking hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen  en is de zzp’er niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Belastingdienst: “Wilt u de fictieve dienstbetrekkingen voor gelijkgestelden en thuiswerkers uitsluiten? Zorg er dan voor dat u een schriftelijke overeenkomst sluit waarin een bepaling is opgenomen die deze fictieve dienstbetrekkingen uitsluit. In de algemene modelovereenkomsten  op onze internetsite is zo’n bepaling al opgenomen. Gebruikt u een eigen overeenkomst, neem dan ook zo’n bepaling op. Bij het toetsen van de overeenkomst controleren wij dan alleen op een echte dienstbetrekking of 1 van de andere fictieve dienstbetrekkingen. Sluit de overeenkomst af vóór de 1e betaling.”

Artiestenregeling uitsluiten

Is de opdrachtnemer een artiest die in Nederland woont? Dan kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer samen schriftelijk overeenkomen dat de artiestenregeling niet van toepassing is. De opdrachtgever hoeft dan geen loonbelasting  in te houden en geen premies werknemersverzekeringen te betalen. De artiest is dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De overeenkomst moet vóór de 1e betaling afgesloten worden.

Meer informatie

Meer informatie over fictieve dienstbetrekkingen is te vinden in paragraaf 1.1.2  van het ‘Handboek Loonheffingen’.

Gerelateerde artikelen