Uitzonderingen seizoenswerk zwart op wit

De uitzonderingen die de agrarische sector mag maken op de Wet werk en zekerheid (Wwz) staan sinds donderdag zwart op wit. Vakbonden en werkgevers hebben overeenstemming bereikt over de cao Open Teelten, waarin ook de gewijzigde afspraken over seizoensarbeid zijn meegenomen.

Door de cao-afspraken kunnen tijdelijke oogst- en productiemedewerkers vaker op hetzelfde bedrijf aan de slag, zonder dat dit leidt tot een vast arbeidscontract. De overeenkomst geldt voor ongeveer 30.000 werknemers in de akkerbouw, bollenteelt, boomkwekerij, fruitteelt, vollegrondstuinbouw en zomerbloementeelt en heeft een looptijd van 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2017.

Eerder werd met minister Lodewijk Asscher (Werkgelegenheid) al overeenstemming bereikt over bepaalde functies die onder voorwaarden in aanmerking komen voor een kortere werkonderbreking als een arbeidscontract is afgelopen dan de wettelijke periode van minimaal zes maanden.

De cao Open Teelten is de eerste van een reeks overeenkomsten, inclusief uitzonderingsbepalingen, waarover bonden en werknemers een akkoord hebben bereikt. De partijen zijn verder een loonsverhoging van 2,75 procent overeengekomen. Ook zijn er afspraken gemaakt over scholing en komt er een regeling voor doorbetaling van het derde jaar werkeloosheidsuitkering (WW) door en voor werknemers.

Volgens land- en tuinbouworganisatie LTO is het de verwachting dat er de komende weken een akkoord wordt bereikt in zowel de sector glastuinbouw als de sector tuinbouwzaden.

 

(ANP)

Gerelateerde artikelen