UWV: Nederland verliest 189.000 banen door corona

Volgens uitkeringsorganisatie UWV komt het aantal banen dit jaar uit op 10,6 miljoen, een daling van 189.000 in vergelijking met 2019. Vooral uitzendbureaus, de horeca en de industrie moeten rekening houden met een forse krimp. Dat schrijft het UWV in een prognose over de gevolgen van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt. 

In 2020 nam het aantal banen al met 86.000 af. Deze ontwikkeling zet zich dit jaar voort, met nog eens een verlies van 103.000 arbeidsplaatsen.

Er verdwijnen vooral banen in sectoren die direct getroffen worden door de coronamaatregelen of waar met veel flexibele contracten wordt gewerkt. De grootste afname van arbeidsplekken is te verwachten bij uitzendbureaus (76.000), de horeca (59.000), de industrie (39.000) en de retail (32.000). In de gezondheidszorg kwamen er juist 65.000 banen bij, in het openbaar bestuur 22.000 en in de ICT 21.000. Ook is er sprake van groei in het onderwijs en de specialistische zakelijke dienstverlening.

Het UWV merkt op dat het effect van de coronacrisis op de arbeidsmarkt al eerder goed zichtbaar is bij het aantal gewerkte uren. In de getroffen sectoren worden nu al aanmerkelijk minder uren gewerkt. In 2020 nam het aantal gewerkte uren met bijna 4 procent af. Vooral in de sectoren horeca, bij uitzendbureaus en in de sector cultuur, sport en recreatie ging het aantal gewerkte uren vorig jaar hard omlaag.

De voorspellingen zijn gebaseerd op het basisscenario van de novemberraming van het Centraal Planbureau (CPB). Volgens dat scenario krimpt het bruto binnenlands product (bbp) in 2020 met 4,2 procent.