UWV verwacht ruim 200.000 extra banen in twee jaar

De uitkeringsinstantie ziet het aantal banen met ruim 200.000 toenemen staat in de arbeidsmarktprognose die zij vandaag presenteert. De sterkste werkgelegenheidsgroei is in de uitzendsector. In de bouw neemt het aantal banen van werknemers voor het eerst in jaren weer toe.

ICT, horeca, detail- en groothandel
Andere sectoren waar veel banen bijkomen zijn de ICT, horeca, detail- en groothandel en de specialistische zakelijke dienstverlening. UWV rekent verder op een lichte stijging van het aantal vacatures in de komende jaren en een afname van het aantal WW-uitkeringen tot ruim onder de 400.000 eind 2017.
Op basis van de meest recente groeiraming van het CPB houdt UWV dit jaar rekening met een groei van het aantal banen met 1,1% en volgend jaar met 0,9%. Er komen dit jaar 93 duizend werknemersbanen en 21 duizend banen van zelfstandigen bij.
10,2 miljoen banen in 2017
Volgend jaar is de toename van het aantal werknemersbanen lager: 69 duizend. Die van zelfstandigen is met 26 duizend juist iets hoger. Sinds 2015 is het totale aantal banen weer groter dan voor het ontstaan van de economische crisis in 2008. In 2017 zijn er naar verwachting bijna 10,2 miljoen banen.
Financiële sector: 56.000 banen minder
De werkgelegenheid in de financiële dienstverlening neemt al jaren sterk af. In 2017 zijn er in deze sector naar verwachting 56.000 banen minder dan in 2007. UWV rekent in 2016 op een reductie van 6.000 arbeidsplaatsen. In 2017 verdwijnen er nog eens 4.000 arbeidsplaatsen.
Volgens de prognose ontstaan dit jaar 866 duizend vacatures, 42.000 meer dan in 2015. In 2017 vlakt de stijging af en gaat UWV uit van 871 duizend vacatures. De meeste vacatures ontstaan in de detailhandel en de sector zorg en welzijn. Samen zijn deze sectoren goed voor circa 30% van alle ontstane vacatures.

Gerelateerde artikelen