Valkuilen ongelijke beloningen

Het College voor de Rechten van de Mens ziet de aankomende eindejaarsgesprekken als uitgelezen moment om de ongelijke beloning van mannen en vrouwen terug te dringen.

Het College voor de Rechten van de Mens start vandaag de campagne Grip op Gelijk Loon. “Ongelijke beloning blijft een hardnekkig probleem. Dit gebeurt meestal onbewust, maar past echt niet meer in deze tijd”, zegt College-voorzitter Adriana van Dooijeweert.

Het College presenteert vandaag het onderzoek 'Gelijke beloning verzekerd?', naar de mechanismen achter ongelijke beloning binnen de verzekeringsbranche. Dit is het laatste onderzoek in een reeks van drie naar beloningsongelijkheid in verschillende arbeidssectoren.

Vóór deze drie onderzoeken van het College is slechts mondjesmaat onderzocht in hoeverre binnen Nederlandse organisaties sprake is van onrechtmatige beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen. Inmiddels heeft het College een goed zicht op veelvoorkomende voorbeelden van valkuilen in het beloningsbeleid die vooral in het nadeel van vrouwen uitvallen.

Valkuilen zijn: vragen naar het laatst verdiende loon bij het vaststellen van het aanvangssalaris, inschaling op basis van salarisonderhandeling in plaats van op relevante werkervaring, het bieden van arbeidsmarkttoeslagen om (schaars) personeel aan te trekken.

Het College constateerde dat in de verzekeringsbranche onjuiste inschaling bijna altijd in het nadeel van vrouwen uitpakt. In ziekenhuizen en hogescholen waren vrouwen ook veel vaker slachtoffer van valkuilen in het beloningsbeleid dan mannen.

Daarnaast ontwikkelde het College een test voor werkgevers en HR-adviseurs. Via de website www.mensenrechten.nl/gelijkelonen kunnen zij nagaan of ze weleens in de valkuilen van ongelijk belonen stappen. Ook kunnen werkgevers en HR-adviseurs zich aanmelden voor een checklist van het College om het beloningsbeleid neutraler in te richten.

Gerelateerde artikelen