Van Ark: ‘Wettelijke plicht gelijke kansen bij werving en selectie’

Werkgevers worden straks wettelijk verplicht om beleid te voeren, gericht op het bevorderen van gelijke kansen bij werving en selectie, aldus staatssecretaris Van Ark. 

Grote bedrijven moeten dit schriftelijk doen, kleine bedrijven lichten hun werkwijze in eerste instantie mondeling toe. Zij kunnen in tweede instantie de verplichting krijgen hun beleid op schrift te stellen. De norm voor gelijke kansen geldt voor alle organisaties. 

Van werkgevers wordt verwacht dat ze zich aantoonbaar inzetten om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Dat staat in het wetsvoorstel “Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie”. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Aanpakken van arbeidsmarktdiscriminatie

“Gelijke kansen en een eerlijke behandeling op de arbeidsmarkt vormen de basis voor een gezonde en inclusieve samenleving. Dat is in 2020 nog steeds geen vanzelfsprekendheid,” aldus Van Ark. Het aanpakken van arbeidsmarktdiscriminatie blijft daarom onverminderd belangrijk, volgens de staatssecretaris. 

“Zeker nu door de coronacrisis veel mensen op zoek moeten naar nieuw werk. We vragen als samenleving van alle Nederlanders om zoveel mogelijk mee te doen op de arbeidsmarkt, ongeacht leeftijd, migratieachtergrond, geslacht, seksuele geaardheid of handicap. Daar moeten gelijke kansen bij de werving en selectie tegenover staan.”

De wetswijziging die de Inspectie SZW op termijn de bevoegdheid geeft om hierop toe te zien, wordt na de zomer aan de Tweede Kamer verstuurd. De Inspectie SZW bereidt zich voor op de uitbreiding van haar bevoegdheden en heeft verkennende inspecties uitgevoerd. 

Opgelegde boetes openbaar

De boetes die organisaties straks krijgen wanneer ze niet kunnen aantonen dat ze in hun werving en selectiewijze mensen gelijke kansen bieden, worden openbaar gemaakt. Voordat een boete wordt opgelegd, krijgen werkgevers die geen goede werkwijze hebben wel de kans om alsnog aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Inzet op kennis en bewustwording is een belangrijk onderdeel van de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie. Zo is er een digitale handreiking voor bedrijven in de maak, het mkb in het bijzonder, om werkgevers te helpen en te ondersteunen bij hun procedures.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.