Van Lanschot Kempen ontvangt eerste Gelijk Loon Certificaat AnalitiQs

Van Lanschot Kempen ontvangt eerste Gelijk Loon Certificaat AnalitiQs
AnalitiQs, een onafhankelijk onderzoeksbureau gespecialiseerd in HR-analyse, heeft op 16 maart het eerste Gelijk Loon Certificaat uitgereikt aan wealth manager Van Lanschot Kempen. Het certificaat bevestigt dat Van Lanschot Kempen gedegen onderzoek heeft uitgevoerd naar gelijke beloning van hun medewerkers en hierin een duidelijke groei doormaakt.

Het Gelijk Loon Certificaat is ontwikkeld door AnalitiQs om organisaties de mogelijkheid te geven objectief te toetsen in hoeverre zij hun medewerkers op een eerlijke en gelijke manier belonen. Het onderzoeksbureau voert onafhankelijk onderzoek uit naar de beloningsstructuur en de salarisverschillen binnen een organisatie. Vervolgens wordt er gekeken of deze verschillen te verklaren zijn op basis van relevante factoren, zoals ervaring en prestaties.

Op een eerlijke en gelijke manier belonen

Van Lanschot Kempen heeft de afgelopen twee jaar onderzoek laten uitvoeren door AnalitiQs naar gelijke beloning en heeft hierin duidelijke stappen gezet binnen de organisatie. Daarbij is het gecorrigeerde beloningsverschil nu 2,7%, beduidend minder dan het gemiddelde in de financiële sector. Het Gelijk Loon Certificaat is een erkenning voor de inspanningen die Van Lanschot Kempen heeft geleverd om een eerlijke en transparante beloningsstructuur te creëren.

“Wij zijn trots op het behalen van het Gelijk Loon Certificaat. Het bevestigt dat wij op de goede weg zijn om onze medewerkers op een eerlijke en gelijke manier te belonen. Daarnaast motiveert het ons om door te zetten en het verschil verder te verkleinen. Het is voor ons belangrijk dat elke collega zich gewaardeerd voelt en dat wij als organisatie bijdragen aan een gelijke en inclusieve maatschappij.”, aldus Maarten Edixhoven, voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen.

Diversiteit en inclusie

Ook Gido van Puijenbroek, managing director van AnalitiQs is trots op de uitreiking van dit certificaat: “Van Lanschot Kempen is een best-in-class organisatie als het gaat om inclusie en diversiteit in het algemeen en gelijke beloning voor gelijk werk in het bijzonder. Zeker omdat de organisatie zich inzet voor dit onderwerp, data gebruikt om richting te geven en impact te meten, en niet schuwt om in te grijpen waar nodig.”

Het Gelijk Loon Certificaat is een belangrijke stap in de richting van een gelijke beloning voor mannen en vrouwen en voor diversiteit en inclusie in organisaties. AnalitiQs hoopt dat meer organisaties het voorbeeld van Van Lanschot Kempen zullen volgen en zich zullen inzetten voor een eerlijke en gelijke beloningsstructuur voor al hun medewerkers.