Verbeter de werknemerservaring om talent te behouden in jouw organisatie - platform essentieel

Het aantrekken en behouden van professionals hangt steeds meer af van het vermogen van een organisatie om een geweldige werknemerservaring te bieden, ook wel Employee Experience of EX genoemd. Om de employee experience goed te kunnen monitoren en faciliteren is het van belang dat een organisatie over technologie beschikt die daarbij ondersteunt.

HR-managers en -professionals staan anno 2023 voor talloze uitdagingen die om aandacht schreeuwen: de hevige concurrentiestrijd om nieuw talent aan te trekken en te behouden, de hoge werkdruk en de daardoor steeds meer voorkomende burn-out-klachten bij werknemers.

Uit onderzoek blijkt dat de helft van alle werknemers vindt dat er gewoon "te veel afzonderlijke tools, apps en resources zijn"

Of denk aan de verschillende generaties op de werkvloer die allemaal hun eigen wensen en behoeftes hebben om betrokken en productief te kunnen zijn. Onze wereld is veranderd. Hybride werkvormen hebben het belang van locatie verminderd, waardoor werknemers meer keuze hebben uit potentiële werkgevers. Niet langer is nabijheid en bereikbaarheid van een werkgever een belangrijke voorwaarde voor werknemers om ergens te gaan werken.

Dat betekent ook dat de concurrentiestrijd om talent is veranderd. Het aantrekken en behouden van professionals hangt steeds meer af van het vermogen van een organisatie om een geweldige werknemerservaring te bieden, ook wel Employee Experience of EX genoemd.

EX als onderscheidend vermogen

De werknemerservaring omvat alle ervaringen, waarnemingen en gevoelens van werknemers over de organisatie - vanaf het moment dat ze solliciteren totdat ze afscheid nemen. Om vandaag de dag de beste mensen aan te trekken en te behouden, zullen organisaties moeten zorgen dat medewerkers in alle stadia positief gestemd zijn over het contact met de organisatie.

Daarnaast zal je moeten zorgen dat werk zinvol is en flexibel kan worden ingedeeld, dat er voldoende groei- en ontwikkelingsmogelijkheden zijn en dat er een goed leiderschapsprogramma is.

Om de employee experience goed te kunnen monitoren en faciliteren is het van belang dat een organisatie over technologie beschikt die daarbij ondersteunt. Veel leveranciers bieden al software om de betrokkenheid en het welzijn van medewerkers te ondersteunen.

De meeste van dit soort oplossingen zijn echter ontworpen voor een specifieke behoefte, zoals online training of stressmanagement. Bovendien zijn ze vaak lastig te integreren in de applicaties waarmee werknemers dagelijks werken, verstoren ze werkprocessen of zijn ze lastig in het gebruik.

Behoefte aan consolidatie en integratie

Uit onderzoek blijkt dan ook dat HR-organisaties steeds vaker hun HR-tools willen consolideren. Een kwart van de ondervraagde bedrijven gebruikt maar liefst zes of meer verschillende tools om aan hun EX-doelen te voldoen. Uit het onderzoek The Future of Work blijkt bovendien dat de helft van alle werknemers vindt dat er gewoon "te veel afzonderlijke tools, apps en resources zijn".

HR-managers en professionals geven ook aan overweldigd te zijn door het aantal beschikbare resources en de data-tsunami die hierdoor ontstaat. Door het gebrek aan samenhang en inzicht weten ze vaak niet goed wat er werkelijk speelt. Bovendien ontbreekt het vaak aan training hoe er optimaal gebruik kan worden gemaakt van alle tools. Dit ontmoedigt het gebruik ervan.

Om te kunnen overzien wat mensen willen en nodig hebben én hoe dat kan bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen is er behoefte aan een goed gevoed volledig geïntegreerd EX-platform. Een geïntegreerd platform voor de werknemerservaring (ook wel een Employee Experience Platform of EXP geheten) is een digitaal platform dat werknemers in het middelpunt plaatst door werksystemen en ondersteuning op verschillende locaties samen te brengen.

Op die manier gedijen medewerkers als mens in plaats van productiviteitselement. Het betekent een verschuiving van losstaande traditionele oplossingen naar een oplossing die geïntegreerd is in de tools die mensen dagelijks gebruiken. Belangrijkste voordeel: de werknemerservaring komt centraal te staan.

Belangrijke voordelen

Bijna driekwart van de HR-leiders zegt de voorkeur te geven aan een geïntegreerd EX-platform, zoals bijvoorbeeld Microsoft Viva, dat integraal onderdeel is van Teams. Toch heeft minder dan de helft van de ondervraagde organisaties al stappen ondernomen om zo’n platform te implementeren.

Slechts 20 procent van de ondervraagden beschikt al over een volledig geïntegreerd systeem. Opvallend is dat de organisaties die een EXP hebben geïmplementeerd, aanzienlijke cultuur-, wervings- en zakelijke voordelen melden.

Met een EXP krijgen organisaties een meer uitgebreid beeld van de behoeften, eisen en doelstellingen van hun medewerkers tijdens iedere fase van hun loopbaan. Daarmee beschikken deze bedrijven over de mogelijkheid om de doelstellingen van de werknemers duidelijk te maken en af te stemmen op de bedrijfsdoelstellingen. Het resultaat is een aanpak die de werknemer een grotere betrokkenheid bij het werk en bedrijf biedt.

Werknemers productiever

Een platform voor de werknemerservaring kijkt verder dan wat werknemers productiever maakt, voegt welzijn van medewerkers, leren, kennisdeling, verbinden van mensen, doelstellingen naadloos samen in één oplossing. Het bereikt werknemers waar ze zijn, met wat ze nodig hebben, wanneer ze het nodig hebben.

Wil je meer weten over hoe jouw organisatie de werknemerservaring kan verbeteren en hoe een geïntegreerd Employee Experience Platform daarin een rol kan spelen? Lees dan meer op Microsoft Pulse.