Verbetering hybride WGA-markt een steuntje in de rug

Het wetsvoorstel Verbetering hybride WGA-markt van minister Asscher is afgelopen dinsdag in de Tweede kamer besproken. De wet die hieruit voortkomt, maakt een einde aan de ongewenste effecten door de oneerlijke concurrentie tussen UWV en private verzekeraars op het gebied van WGA-financiering. Een goed begin, maar er valt nog veel meer te winnen voor werkgevers.

Door: Mick Netiv, directeur Robidus
Toen vanaf 2007 de WGA uitkeringen werden toegerekend aan individuele werkgevers was het de bedoeling dat werkgevers meer aan preventie en re-integratie gingen doen. Alleen op die manier zouden de kosten van de WGA betaalbaar blijven door instroom preventie en het vergroten van de uitstroom. De keuze tussen publiek en privaat verzekeren zou in dit kader naast een risicoafweging vooral een afweging m.b.t. effectieve preventie en re-integratie moeten zijn. Is de werkgever beter af bij het UWV voor de re-integratie of doet hij het zelf met hulp van de verzekeraars? 
Helaas zijn de afgelopen jaren werkgevers terug gestapt naar publieke bestel vanwege het korte termijn premievoordeel dat door deze terugkeer behaald kon worden. Daar wordt nu echter een einde aan gemaakt. Een stap in de goede richting voor zowel werkgevers als werknemers. ‘Wie biedt de beste reintegratiemogelijkheid’ is vanaf 1 januari 2017 weer het uitgangspunt bij de keuze voor financiering. 
De wijziging brengt meer marktwerking met zich mee en is een prikkel voor de werkgever te werken aan preventie en actief medewerkers te re-integreren. Met name grotere werkgevers kunnen dit beter dan het UWV. Zij staan dichter bij de arbeidsmarkt en voelen de schade direct in hun portemonnee. Juist voor hen geldt: zorg dat je de kosten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid zelf beheerst. Zij moeten dit ook zien als een kans. Vroeger betaalden zij alleen de collectieve premie en betaalden zij mee voor werkgevers die veel instroom veroorzaakten door niets aan preventie en re-integratie te doen. Nu kunnen zij het helemaal zelf inrichten en ten opzichte van de concurrent het verschil maken. 
Wanneer je zelf verantwoordelijk bent voor re-integratie, kun je de WGA-duur verkorten, door ervoor te zorgen dat personeel in de WGA weer aan het werk gaat. De grootste winst valt echter te behalen door te voorkomen dat personeel – na 104 weken verzuim – in de WGA komt. Hier kan de private verzekeraar ook een rol in spelen, aangezien hij liever een interventietraject van een paar duizend euro betaalt, dan elke maand een uitkering. Het effectiefst is ervoor te zorgen dat mensen niet verzuimen. Daar valt namelijk erg veel te winnen. Zeker de helft van de werknemers die zich ziek meldt heeft geen medische klachten, zo concludeerde Arbodienst Zorg van de Zaak uit de dossiers van zijn bedrijfsartsen. De vereniging van bedrijfsartsen (NVAB) vermoedt zelfs dat het gaat om 70 tot 80 procent van de gevallen. Kortom: door continu de focus te leggen op de inzetbaarheid van personeel help je jouw werknemers aan arbeidsperspectief en bespaar je als werkgever veel geld. De wetgeving biedt vanaf heden een steun in de rug.