Vergroot dit wél de diversiteit?

Het vergroten van diversiteit stuit nogal eens op praktische problemen. Pilots vanuit de overheid bieden zicht op een oplossing.

Een betere afspiegeling van de samenleving, welk bedrijf wil dat nu niet zijn? Niet alleen om als werkgever gelijke kansen te bieden, maar ook om te vissen in een grotere vijver van talent. Daarnaast kunnen bedrijven hiermee beter inspelen op de behoeftes van een divers klantenbestand.

Toch zijn veel bedrijven nog niet zo divers als ze zouden willen zijn. Onbewuste vooroordelen zorgen er bijvoorbeeld voor dat recruiters kiezen voor kandidaten die op henzelf lijken. Ook is diversiteitsbeleid evalueren niet altijd mogelijk vanwege privacywetgeving.

Pilots

Er is zicht op een oplossing voor deze problemen. Samen met bedrijven werkt de overheid namelijk aan pilots. Deze proefprojecten maken onderdeel uit van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA). Dit richt zich op achterstanden van Nederlanders met een migratieachtergrond.

Nudging

Een infographic (pdf) geeft inzicht in het programma. Zo moeten onbewuste vooroordelen worden tegengegaan via een pilot met nudging. Deze motivatietechniek werkt met kleine zetten die mensen de juiste richting op sturen. Bijvoorbeeld door bij de werving en selectie gestructureerde interviews in te zetten.

Een andere pilot richt zich op het meetbaar maken van culturele diversiteit. Gegevens hierover mogen werkgevers niet verzamelen. Diversiteit moet voortaan wel meetbaar worden door een databasekoppeling te maken met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Werkgevers krijgen hierdoor de beschikking over een diversiteitsbarometer.

Aanmelding

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) roept via social media bedrijven op om zich aan te melden voor de pilot op het gebied van nudging. Daarbij worden werving- en selectieprocessen aangepast. Het e-mailadres voor aanmelding is pilotnudging@minszw.nl.

Bron: ministerie van SZW