Vier scenario’s voor de arbeidsmarkt van 2026

ABU, ABN AMRO en UWV verkenden de gevolgen van belangrijke - wereldwijde - trends voor de Nederlandse arbeidsmarkt.

Flexibilisering, robotisering en digitalisering zorgen ervoor dat de wereld van werk verandert. Hoe gaan deze veranderingen eruitzien? Hoe wordt het werk in 2026 georganiseerd? Wat betekent dat voor arbeidsrelaties?
ABU, ABN AMRO en UWV presenteerden hierover op 13 juni het boek “Werken in de toekomst”. Daarin staan vier mogelijke scenario’s van hoe de arbeidsverhoudingen in het jaar 2026 eruit kunnen zien. De toekomstvisie is tot stand gekomen onder begeleiding van De Argumentenfabriek.
Debat over de veranderende arbeidsmarkt
Vijftig deskundigen uit de wetenschap en de Polder werkten aan het project mee. Hiermee willen de initiatiefnemers een bijdrage leveren aan het debat over de veranderende Nederlandse arbeidsmarkt.
Jurriën Koops, directeur ABU: ‘Het onderzoek is geen wetenschappelijke exercitie, maar het resultaat van het denkwerk van tientallen experts. Het zijn bijzondere en vernieuwende vergezichten geworden, die vragen en discussie zullen oproepen.’
Plattere organisatiestructuur en zelfsturende teams
Han Mesters, sector banker ABN AMRO: ‘Grote organisaties wereldwijd herzien hun structuur en bedrijfscultuur. Ze kiezen voor een plattere organisatiestructuur en werken samen in zelfsturende teams. Het besef groeit dat de bedrijfscultuur belangrijk is om talent binnen te halen, juist in tijden van automatisering en digitalisering.’
Kwaliteiten zoals empathie, creativiteit en de interpretatie van data creëren in toenemende mate het onderscheidend vermogen van een organisatie. De vraag wat dit betekent voor arbeidsrelaties in 2026 is voor ons een zeer interessante, aldus Mesters.
Behoefte aan meer flexibiliteit
Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie UWV: ‘De arbeidsmarkt verandert razendsnel, werkprocessen wijzigen voortdurend. Dit vraagt om meer flexibiliteit van bedrijven, maar stelt ook hogere eisen aan de beroepsbevolking. Werknemers hebben op hun beurt ook behoefte aan meer flexibiliteit. Een goede balans tussen werk en privé wordt steeds belangrijker gevonden.’
Meer weten: www.werkenindetoekomst.nl

Gerelateerde artikelen