Vinden van geschikt personeel topprioriteit Europese CFO’s

Meer dan de helft van de Europese financieel directeuren heeft het afgelopen kwartaal het salaris van werknemers op kernfuncties verhoogd, of is van plan dat op korte termijn te doen. De salarisverhoging is noodzakelijk omdat ze moeite hebben om aan geschikt personeel te komen. Dat blijkt uit cijfers van de CFO Survey, die voor het 78ste kwartaal op rij is uitgevoerd.

CFO Survey Europe is een initiatief van TIAS School for Business and Society (Tilburg) en Duke University (North Carolina, VS).

Voor de komende twaalf maanden wordt een groei in werkgelegenheid verwacht waarbij het aantal vaste contracten naar verwachting met gemiddeld 4,1% zal groeien. De uitbesteding van werk (outsourcing) met zelfs 6,4%. Bijna 85% van de Europese bedrijven zegt dan ook vacatures open te hebben staan voor verschillende kernfuncties. Daarbij zegt ook nog eens meer dan 20% van de ondervraagde CFO’s dat de huidige situatie op de arbeidsmarkt tot een salarisverhoging noopt.

Opgeschroefde salarissen

Ondanks deze positieve signalen zegt zo’n 45% van deze bedrijven moeite te ondervinden met het binnenbrengen van geschikte kandidaten. Niet verwonderlijk dus dat dit één van de voornaamste redenen is waarom een derde van de bedrijven de salarissen heeft opgeschroefd en waarom een kwart van de bedrijven het belangrijk vindt om het salaris in gelijke tred te laten blijven met de stijging die bij de rest van de concurrentie plaatsvindt.

Investeringen en bedrijfsuitgaven

De groei van het economisch vertrouwen, die we in de afgelopen kwartalen gestaag zagen ontwikkelen, is enigszins afgevlakt. Was het optimisme-niveau onder de financieel directeuren het vorige kwartaal nog nooit eerder zo hoog, dit kwartaal daalde het gemiddelde niveau weer voor het eerst sinds een jaar, van bijna 61 naar 58 op een schaal van 100. Toch is het aantal optimisten onder Europese CFO’s nog steeds groter dan het aantal dat negatief is over de economische vooruitzichten. In het derde kwartaal van 2015 zegt 42% van de financieel directeuren positiever te zijn terwijl slechts 22% van de CFO’s minder vertrouwen heeft.

De Europese financiële bestuurders zijn vooral ook positief gestemd over de vooruitzichten van het eigen bedrijf. Het aantal optimisten daalde licht maar het gemiddelde optimisme niveau blijft onveranderd sterk (63,5 op een schaal van 100). Zo verwacht men investeringen in kapitaalgoederen en bedrijfsuitgaven voor o.a. marketing en technologie op te schroeven (resp. 6%, 5,5% en 5%). Dat wijst erop dat bedrijven zich opmaken voor groei. Voor de komende 12 maanden voorzien zij dan ook een omzetgroei van gemiddeld 8%.

Bedrijfsgroei wordt in de komende twaalf maanden ook via overnames gerealiseerd. Ongeveer een derde van de bedrijven geeft aan een acquisitie te willen doen. Naast omzetvergroting worden ook andere synergie-effecten zoals kostenbesparing en productdiversificatie als voornaamste motivatie aangehaald. De acquisities zullen voor het grootste deel uit eigen middelen (opgebouwde kasreserves) worden gefinancierd.