VNO-NCW: personeelstekort is structureel

VNO-NCW: personeelstekort is structureel
Nederland staat voor grote uitdagingen op de arbeidsmarkt. Het tekort aan mensen is structureel, mede door vergrijzing van de samenleving. Dat zegt voorzitter van ondernemersvereniging VNO-NCW Ingrid Thijssen. 

Daarom moet er volgens haar meer worden ingezet op het digitaal en automatisch maken van werk en moet Nederland ook openstaan voor arbeidsmigranten waar die nodig zijn. “Al ligt dat politiek moeilijk en gevoelig”, aldus Thijssen tijdens het Miljoenenontbijt in Den Haag.

VNO-NCW houdt deze netwerkbijeenkomsten in verschillende regio’s ieder jaar op de dag na de presentatie van de miljoenennota. Naast Thijssen sprak ook onder andere burgemeester Jan van Zanen van Den Haag.

Een andere manier om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan is volgens haar het helpen van al werkende mensen naar een andere baan. “Daar zijn we in Nederland niet zo heel goed in”, aldus Thijssen. Ook bij het verhogen van de productiviteit lopen we internationaal achter, zegt de topvrouw. Dan gaat het om onder meer het inzetten van technologische toepassingen om het werk efficiënter te laten verlopen, zoals robots. Als ander voorbeeld noemt Thijssen het bestellen in de horeca via een QR-code, wat helpt bij het personeelstekort daar.

Om die digitalisering sneller te laten verlopen, zijn regelingen nodig om innovatie te stimuleren. “Met name bij midden- en kleinbedrijven valt veel winst te behalen. Die hebben een zetje nodig”, zei Thijssen.

Omdat dit soort beleidsstukken snel uitgevoerd moeten worden, is volgens haar dringend een nieuw kabinet nodig. De belangrijke vraagstukken van de woningmarkt en stikstofcrisis staan daarbij volgens de VNO-NCW-voorzitter voorop. “Die kunnen niet langer wachten. Anders moet het nog maar via het demissionaire kabinet.”

Met de politiek lopen ook nog gesprekken over onder meer de verlenging van de coronasteun voor getroffen sectoren als de reiswereld en het mogen vragen naar de vaccinatiestatus van medewerkers, aldus Thijssen. “Ik verwacht dat in dat laatste snel meer mogelijk wordt”, zei zij. “Dat wetende zouden werkgevers bijvoorbeeld niet-gevaccineerden een zelftest kunnen aanbieden of vragen vanuit huis of met een mondkapje op te werken.”