Verandermoeheid is een sluipend proces – scherpe communicatie en consequente leiders helpen

Verandermoeheid is een sluipend proces - scherpe communicatie en consequente leiders helpen
Continu veranderen laat medewerkers vroeg of laat afhaken en verandertrajecten falen. Psychologen adviseren hoe je change fatigue voor blijft.

Continu veranderen is steeds vaker de norm, maar psychologen waarschuwen voor de keerzijde daarvan: ‘change fatigue’ oftewel verandermoeheid. Die leidt ertoe dat werknemers zich passief gaan verzetten tegen organisatorische veranderingen – zonder openlijk hun ongenoegen, onverschilligheid of desinteresse te uiten (of zelfs maar op te merken). Dit kan resulteren in één of vele mislukte veranderingsprojecten – en een gestrest, uitgeput en gefrustreerd personeelsbestand.

In een artikel op de site van de business school IMD gaan IMD-hoogleraren Alyson Meister en Bettina Büchel in op de vraag hoe je als leider van veranderingen, veranderingsmoeheid kunt tegengaan.

Belangrijkste aanbevelingen

– Let op de tekenen van verandermoeheid. Misschien zie je dat het enthousiasme voor nieuwe ideeën afneemt, dat werknemers ongeduldig zijn of steeds vaker de noodzaak van verandering in twijfel trekken, dat er cynisme heerst, dat ze terughoudend zijn om over vooruitgang te spreken, dat kleine successen niet langer worden gevierd, of dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het doorvoeren van veranderingen overbelast raken of en zelfs de organisatie verlaten.

– Wees doelbewust en consequent in het aankondigen van veranderingen. Als je een veranderingsinitiatief aankondigt en het vervolgens niet doorzet, of als het langzaam afbrokkelt door gebrek aan betrokkenheid, tast dit het vertrouwen van werknemers aan en zullen ze een volgende keer nog minder enthousiast zijn.

– Zorg dat je vaak en tijdig communiceert over hoe en wanneer er veranderingen komen, hoe ver veranderingen al zijn doorgevoerd en vooral wanneer er moet worden afgeweken van het aangekondigde plan.

– Toon medeleven met jezelf en anderen. Erken dat verandering energie kost, ook al is het ten goede. Geef mensen de tijd om zich aan te passen, en neem de tijd om te herstellen van stress.

– Help mensen te plannen en prioriteiten te stellen. Soms gebeuren er veel verschillende veranderingen tegelijkertijd. Als ‘change leader’ kun je anderen helpen in te zien op welke veranderingsinspanningen zij zich moeten richten en wanneer.