Voorspoed ICT-sector jaagt personeelsprobleem aan

Met een volumegroei van drie procent keert in 2021 de groei in de IT-sector terug. Daarmee profiteren IT-bedrijven van de digitale versnelling die in 2020 is ingezet. Maar hiermee keren ook de personeelsproblemen weer terug.

Het aandeel bedrijven dat een tekort aan personeel stijgt alweer en bedraagt nu 23 procent. Dat meldt ING Economisch Bureau. De investeringen in IT-projecten door klanten trekken verder aan, ook om de toegenomen cyberdreigingen het hoofd te kunnen bieden.

Bovendien plukt de sector nog altijd de vruchten van de vorig jaar ingezette digitale versnelling. Zaken als e-commerce, online diensten en werken en leren op afstand zorgen voor een aanhoudende vraag naar IT-dienstverlening, zoals outsourcing van IT, cloud- en hosting diensten en software-abonnementen.

Ook vorig jaar groeide de IT-sector, met 1,2 procent, na een aanvankelijke krimp in het tweede kwartaal. IT-bedrijven profiteerden vooral van de vraag naar beveiliging, de inrichting van werkplekken (notebooks e.d.) en software voor samenwerking.

De voorspoed is terug te zien aan het geringe beroep dat ICT-bedrijven deden op de NOW-regeling. De uitgekeerde tegemoetkoming in de loonkosten onder de verschillende NOW-regelingen in 2020 bedraagt slechts drie procent van de loonkosten voor de vergelijkbare periode. Het merendeel van de loonsubsidie had betrekking op de periode maart tot en met mei 2020.

Maar er zijn ook valkuilen in de sector, zo waarschuwt ING Economisch Bureau. De personeelskrapte in de sector is terug van weggeweest. Bijna keen kwart van de IT-bedrijven worstelt ermee. De verwachting is dat dit in de loop van het jaar verder zal oplopen.