Vraag naar recruiters stijgt explosief

De vraag naar recruiters is in een jaar tijd met 60% gestegen. Ook de vraag naar HR-functionarissen steeg.

Ten opzichte van het vierde kwartaal 2015 is er een stijging te zien van 16%. Ten opzicht van het eerste kwartaal van vorig jaar  is de groei zelfs 60%. Dit blijkt uit analyses van Intelligence Group met behulp van Jobfeed in opdracht van de Hogeschool voor Recruitment.
In het gehele HRM/P&O-vakgebied is sprake van een sterke groei in de vraag. Ten opzichte van een jaar geleden waren er in het eerste kwartaal van dit jaar 23% meer vacatures . Dat heeft tot een nieuw record aan vacatures geleid in het eerste kwartaal van 2016.
Schaarste aan recruiters op hbo-niveau
In het eerste kwartaal van 2016 stonden er in totaal 1735 vacatures open voor recruiters. Wanneer dat wordt vergeleken met het actieve aanbod van (interim) recruiters is er sprake van een zeer schaarse doelgroep. Met name recruiters op hbo-niveau zijn zeer gewild, gevolgd door recruiters op mbo-niveau.
Recruiters op academisch niveau zijn eerder uitzondering dan regel. Deze zien we overwegend terug als campus-recruiter of in andere niches. ‘De aanhoudende sterke vraag naar recruiters is een gevolg van de enorme schaarste in met name het IT-, Bèta-, Data-, Finance- en gespecialiseerde zorgcluster,’ aldus Ellen van Hierden, directeur Hogeschool voor Recruitment.
Kwaliteit is een issue
Werkgevers kiezen momenteel vooral voor meer recruiters, terwijl de oplossing meer ligt in vakbekwame recruiters en slimme recruitmentoplossingen. ‘Kwaliteit is echt een issue,’ aldus Ellen van Hierden, directeur Hogeschool voor Recruitment.”

Gerelateerde artikelen