Vrouwelijke manager bespaart gemiddeld 1,43 miljoen euro op ongewenst verloop

Vrouwelijke managers besparen gemiddeld 1,43 miljoen euro op ongewenst verloop
Vrouwen zijn sterker in eigenschappen die betrokkenheid en verbondenheid bevorderen blijkt uit onderzoek van Potential Project, een internationale consultancy voor leiderschapsontwikkeling.

Uit een HR-studie onder tweeduizend werknemers in uiteenlopende sectoren kwam naar voren dat vrouwelijke leiders de beste omgeving creëren voor betrokkenheid bij en prestaties in het werk. Dat leidt volgens de onderzoekers tot minder ongewenst verloop. Daarmee besparen organisaties 1,43 miljoen dollar op elke duizend medewerkers.

Vrouwelijk leiderschap bevordert binding

Potential Project heeft dit berekend op basis van de eigen HR-studie en een aantal financiële parameters van Gallup (gemiddeld salaris van 60.000 dollar, productieverlies van 3.400 dollar op elke 10.000 dollar aan salaris).

De HR-studie wijst erop vrouwelijk leiderschap dat bevorderlijk is voor binding met de organisatie en voor meer productiviteit. Vrouwen die voor vrouwelijke leidinggevenden werken ervaren zes procent meer verbondenheid dan mannen die voor mannelijke leidinggevenden werken. Mannen die voor vrouwelijke leidinggevenden werken, hebben vijf 5 procent meer betrokkenheid bij het werk.

Dit zijn bij uitstek ervaringen die mensen missen die hun werkgever verlaten. Jim Harter, de hoofdonderzoeker van Gallup, signaleerde een half jaar geleden dat twee derde van de mensen die vorig jaar de organisatie verlieten, dit deden vanwege gebrekkige betrokkenheid en een gemis van algeheel welzijn. Van de redenen waarom mensen stoppen houdt 42 procent verband met ervaringen met leidinggevenden en de organisatiecultuur. De conclusie ligt dan voor de hand om zoveel mogelijk managementfuncties te laten vervullen door vrouwen.

Specifieke vaardigheden vrouwelijke leidinggevenden

Interessant is de vraag welke eigenschappen vrouwelijke leidinggevenden aan de dag leggen voor deze resultaten. Vrouwelijke leiders zouden veel vaker een cultuur van wijze compassie creëren, zo motiveert Potential Project. Een ruime meerderheid van de respondenten van het HR-onderzoek (55%) omschrijft vrouwelijke leiders als wijs en meelevend.

Bovendien vonden de respondenten dan vrouwelijke leiders meer dan mannelijke leiders in staat zijn om moeilijke beslissingen te nemen en complexe situaties aan te pakken, terwijl ze toch compassie aan de dag blijven leggen. Slechts een kwart van de respondenten oordeelde dat ook mannen wijze en meelevende leiders zijn. Een meerderheid 56%) vond dat mannelijke leidinggevende juist uitblinken in ‘ineffectieve onverschilligheid’.

Vier specifieke vaardigheden zijn volgens de onderzoekers verantwoordelijk voor het wijze, compassievolle leiderschap dat vaker bij vrouwelijke leidinggevenden te vinden is.

1. Aanwezigheid
Aanwezigheid, de enige eigenschap die meer aanwezig is bij mannelijke dan bij vrouwelijke leidinggevenden, gaat over zichtbaarheid en de mate van aanspreekbaarheid in de organisatievoorbeeldrol.

2. Moed
Moed heeft te maken met het duidelijk, en doelgericht doorhakken van moeilijke knopen, gebaseerd op waarden die medewerkers, kunnen onderschrijven. Dit vermogen is van belang is in een snel veranderende omgeving.

3. Openhartigheid
Openhartigheid gaat niet alleen over het geven van feedback, maar ook om moeilijke onderwerpen te benoemen. Potential Project verwijst naar topvrouw Rosalind Brewer van Starbucks die een racistisch incident bij een van de vestigingen aan de kaak stelde en het gebruikte om in te grijpen in de organisatie. Deze vaardigheid draagt bij aan verbondenheid.

4. Transparantie
Transparantie tenslotte heeft de grootste impact op commitment aldus Potential Project. Toen Better.com, een Amerikaans financieel bedrijf, vorig jaar december via een Zoom-meeting van drie minuten aankondigde dat er negenhonderd banen gingen sneuvelen, leidde dat tot een uittocht van senior managers. Het vertrouwen op de werkvloer lekte weg, medewerkers waren bang voor hun hachje. Het verschil tussen vrouwelijke en mannelijk leidinggevenden is nergens groter dan bij transparantie, in het voordeel van vrouwen.

Gerelateerde artikelen