Vrouwenquotum voor topfuncties vanaf heden van kracht

Vrouwenquotum voor topfuncties vanaf heden van kracht
5000 vennootschappen moeten vanaf nu streefcijfers rapporteren over de man-vrouwverhouding in de top.

Grote bedrijven zijn vanaf nu verplicht om meer vrouwen in de leiding te benoemen. Een wetsvoorstel om een zogeheten vrouwenquotum of streefcijfer aan te houden in de top van het bedrijfsleven werd afgelopen jaar aangenomen. Over de noodzaak van een wet is jarenlang gesteggeld.

Met de wet worden grote vennootschappen verplicht om in de bestuursverslagen te rapporteren over de plannen om het aantal vrouwen en mannen in de top gelijk te krijgen.

Verhouding mannen en vrouwen evenwichtiger maken

Bij beursgenoteerde bedrijven moet de raad van commissarissen straks voor zeker een derde bestaan uit vrouwen en zeker een derde uit mannen. Voor het overgrote deel van de bedrijven gaat het erom dat de komende jaren voor iedere man die vertrekt een vrouw wordt benoemd, totdat het quotum is gehaald.

Grote naamloze en besloten vennootschappen worden verplicht om streefcijfers op te stellen om de verhouding tussen mannen en vrouwen in de leiding van het bedrijf evenwichtiger te maken. Daarover moeten ze jaarlijks rapporteren. Het gaat om ongeveer 5000 bedrijven die niet beursgenoteerd zijn.