Waarom foutieve aannames leiden tot te hoge kosten voor gedetacheerden en uitzendkrachten

Werkgevers in Nederland betalen jaarlijks miljarden euro's te veel voor de inhuur van externe professionals. Dat geldt voor zowel bedrijven als overheidsorganisaties. Op twaalf manieren kunnen de kosten worden beteugeld.

Dit komt doordat organisaties de tarieven voor externen baseren op de salarisschalen van vaste medewerkers, in plaats van op de actuele marktprijzen voor zzp’ers en gedetacheerden. Dit meldt arbeidsmarktspecialist Intelligence Group.

Werkgevers hanteren voor het vaststellen van tarieven voor externen veelal een vaste ophoogfactor van 1,6 tot 2 keer het salaris van een vergelijkbare vaste medewerker. Omdat salarissen doorgaans stijgen en zelden dalen, stijgen de tarieven voor externen door deze koppeling automatisch mee. Dat terwijl tarieven in de markt op dit moment stagneren of zelfs dalen.

“De koppeling van inhuurtarieven aan loon- en functiegebouwen is onwenselijk en inefficiënt. Het haalt de concurrentieprikkel uit de markt en zorgt ervoor dat honderden met name grote werkgevers een dure cappuccino per ingehuurd uur te veel betalen”, zegt topman Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group. “Alleen al bij de rijksoverheid gaat het om 200 miljoen euro per jaar dat te veel wordt betaald, oftewel 10,50 euro per gedeclareerd uur.”

Tekort overheid loopt op met een miljard

Zonder ingrijpen dreigen de extra kosten voor de rijksoverheid de komende vier jaar op te lopen tot ongeveer één miljard euro. Waasdorp adviseert de inhuurtarieven direct los te koppelen van het loon- en functiegebouw en gebruik te maken van marktconforme tarieven.

In het nieuwe coalitieakkoord staat dat het kabinet 22 procent wil inkrimpen op het ambtenarenapparaat en de inhuur van externen. Het betalen van marktconforme tarieven lijkt echter nog geen onderdeel van de beoogde bezuinigingsmaatregelen.

12 maatregelen om de kosten beheersbaar te maken

 1. Koppel het loongebouw niet automatisch aan de (min/max) inhuurtarieven van zelfstandige interim professionals en gedetacheerden. Het maakt een organisatie inflexibel, het is niet marktconform en er wordt gemiddeld te veel betaald per uur.
 2. Werk niet met standaard tarievenboeken. Die zorgen voor middelmaat van kwaliteit, een gemiddeld scheve verhouding prijs-kwaliteit en te hoge tarieven door automatische indexering.
 3. Vraag organisaties die werken met tariefdata om een technische verantwoording en onderbouwing van de data die ze gebruiken, inclusief de vermelding van meerdere (onafhankelijke) bronnen. Neem een technische due diligence van de tariefdata mee in de aanbesteding van nieuwe bureaus.
 4. Vraag bewijs van uitzend- en detacheringsbureaus waaruit blijkt dat ze ook daadwerkelijk data hebben ingekocht of samenwerken met datapartijen. Veel zeggen het, maar doen dat niet.
 5. Maak een onderscheid in het indexeren van uurtarieven en in het indexeren van de marges die worden berekend. Zeker bij verleningen is het onlogisch om de marges mee te indexeren.
 6. Kies een model waarin de tarieven op basis van de marktomstandigheden ook omlaag kunnen gaan.
 7. Vraag om transparantie van de opbouw van het uurtarief voor alle betrokken partijen. Van opdrachtgever, opdrachtnemer, broker tot en met betrokken bureaus.
 8. Onderhandel altijd over het tarief. Doe dat zeker bij de verlenging van een opdracht over een (sterke) reductie van de marge van het bureau.
 9. Zorg voor zicht op de 20.000 (niche)bureaus die Nederland kent, zodat er een breed beeld is van specialisten en alternatieven. Vermijd afhankelijkheid van enkele (generieke) aanbieders.
 10. Sluit – omwille van de snel veranderende arbeidsmarkt – nooit een contract af dat langer dan drie jaar duurt.
 11. Zorg dat het anti-ronselbeding altijd wederzijds is. Zo voorkom je dat jouw organisatie hunting ground wordt voor bureaus. Werk alleen met recruiters die de Recruitercode hebben ondertekend én een VOG kunnen overleggen.
 12. Stop met korting vragen bij de verlenging van opdrachten. Korting op de bureaumarge is logischer. Bij verlenging is handhaven of zelfs verhogen van het uurtarief logischer, omwille van productiviteit.