Grote groeispurt HR-apps en HR Analytics

Een voorspellende analyse voor verzuim maken even gewoon als kijken op Buienradar? Koplopers zullen er dit jaar dicht bij in de buurt komen.

1. Mobiele HR-toepassingen bereiken een keerpunt

Eén van de drijvende krachten is het feit dat we massaal, zowel privé als in ons werk, meer gebruik maken van mobiele apps. De nieuwste generatie mobiele technologie blijft flinke stappen vooruit maken. En die technologie zien we ook in steeds meer HR-toepassingen. Tot voor kort beperkte zich dat voornamelijk tot recruitment, carrièresites en aanvraagformulieren voor mensen die via hun smartphone een baan zochten. Maar daarin lijkt inmiddels een keerpunt te zijn bereikt.

Meer tips ontvangen van auteur Toine Al? Bezoek Big Data Day op 15 juni.

Kom naar vele kennis- en netwerkeventen voor financials. Deel kennis en ervaringen, laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen en ontmoet vakgenoten.

Het gebruik van mobiele technologie voor HR-toepassingen groeide in 2016 in de VS met 21 procent en zal in 2017 naar verwachting nog eens met 17 procent toenemen. Dit blijkt uit het 2016-2017 Sierra-Cedar HR Systems Survey. Bijna 50 procent van de ruim 3500 respondenten verwacht dit jaar HR-toepassingen in gebruik te nemen die geschikt zijn voor mobiele apparaten. Een stijging van 13 procent ten opzichte van 2014. De meest voorkomende toepassingen in de VS zijn nog altijd het bijhouden van uren en roosters, recruitment, salarisadministratie, en het regelen van verlof en verzuim. Maar er zijn inmiddels bijna geen HR-toepassingen meer die niet zijn uitgerust met een app, aldus Sierra-Cedar.

Eén op de drie medewerkers wil HR-zaken mobiel regelen

De ontwikkelingen in Nederland volgen vrijwel hetzelfde spoor: e-HRM blijft hier onverminderd opstomen. Drie jaar geleden bood nog 46 procent van de Nederlandse werkgevers e-HRM aan, in 2015 was dat 56 procent en vorig jaar zette 62 procent e-HRM in. Dat meldt de Raet HR Benchmark 2017. Daarbij zegt ruim een op de drie medewerkers het belangrijk te vinden om HR-zaken via een mobiele HR-app te kunnen afhandelen.

Bij voorkeur het bekijken van de salarisstrook (twee van de vijf respondenten), urenregistratie, roosters inzien en ziek- en hersteld melden. Verder noemen zij ook: declaraties indienen, vacatures bekijken en inschrijven voor trainingen en het volgen daarvan. Dat laatste wijst op een tweede drijvende kracht.

2. Organisaties investeren in het vermogen om snel te leren

Dat betreft het feit dat organisaties aan de vooravond staan van het in gebruik nemen van nieuwe leerconcepten, die gebruik maken van alle mogelijkheden die internet inmiddels biedt. Deze ontwikkeling is rond 2006 in een stroomversnelling beland. YouTube opende toen in combinatie met de smartphone en zoekmachines als Google de markt voor zelfgemaakte video’s. Die aanvankelijke video’s bevatten onder meer basale instructies, zoals het vervangen van een SIM-kaart.

Inmiddels zijn die uitgegroeid tot duizenden cursussen van aanbieders variërend van universiteiten en beroepsverenigingen tot voorlichters en zelfstandige experts. Dit gevarieerde aanbod kan gebruikt worden via smartphone en tablet, een methode die snel aan populariteit wint. Vorig jaar werd al 51 procent van de online trainingen van het Nederlandse TrainTool via smartphone of tablet gevolgd. Dit jaar zal dat naar verwachting doorstijgen naar 75 procent. Ook komen er dit jaar nieuwe online leer-platforms op de markt, onder andere Workday Learning, SAP Jam en LinkedIn Learning. Deze platforms combineren een YouTube-achtige ervaring met speciaal op leren gerichte functies, bijvoorbeeld om verschillende kennisbronnen met elkaar te kunnen combineren.

Steeds meer organisaties gaan nu al over op deze vorm van “microlearning” die medewerkers in staat stelt in eigen tempo en op elke locatie te leren. Zo krijgen de medewerkers van de circa 7000 Amerikaanse McDonald's-restaurants hun training voortaan via tablets. Het trainingsaanbod bestaat onder meer uit korte video's. Deze demonstreren onder meer voorgeschreven handelingen en de werking van apparaten. Daarnaast fungeren de mobiele apparaten voor de McDonald’s-medewerker als online naslagwerk op de werkplek. Deze kan dan over informatie beschikken op het moment dat hij of zij die nodig heeft.

Deze online leerconcepten beantwoorden aan een groeiende behoefte bij organisaties om substantieel te investeren in het lerend vermogen. Cruciaal hiervoor is een manier van leren en ontwikkelen van medewerkers, waarbij deze zoveel mogelijk zelf de regie heeft en continu toegang heeft tot faciliteiten. Daarvoor is “microlearning” bij uitstek geschikt.

3. De behoefte aan systemen voor continue feedback groeit exponentieel

Een derde drijvende kracht is het feit dat het genereren van continue feedback in 2017 meer furore zal gaan maken dan we het afgelopen jaar hebben gezien. In de markt voor feedback-systemen ging in 2016 al meer dan 300 miljoen dollar om. Dit bedrag zal in 2017 naar verwachting verdubbelen. Gedreven door de behoefte aan beter inzicht in de betrokkenheid van de medewerkers en hoe deze is te verhogen, en de wens om de prestaties van de medewerkers continue te verbeteren, zal “real-time feedback” en het gebruik van analytics exponentieel stijgen, voorziet Josh Bersin in zijn “Predictions for 2017”.

De bekende HR-softwaretools en performancemanagementtools worden momenteel uitgerust met onder andere “pulse feedback”-systemen (onder meer bij Workday, Impraise, BlackbookHR). Volgens Bersin zijn we aangeland bij het moment dat we alle processen van in-, door- en uitstroom kunnen voorzien van digitale feedbacksystemen. Organisaties zouden daarom in 2017 moeten nadenken over het ontwerp van één allesomvattend en organisatie-breed feedback-systeem. Dergelijke systemen zijn nog niet op de markt, maar de huidige ontwikkelingen maken ze tot een logische vervolgstap.

Kunstmatige intelligentie groeit uit tot mainstream-technologie

Hierbij is één van de potentieel meest invloedrijke ontwikkelingen dat de mobiele apparaten die we meedragen niet meer alleen krachtige, snelle computers en telefoons zijn. Ze beschikken standaard over steeds meer digitale sensoren. En dat maakt ze aanzienlijk slimmer en functioneler dan we tot nu toe gewend waren. De nieuwste generatie smartphones heeft inmiddels GPS, temperatuur-, geluid, vocht-, bewegings- en nabijheidssensoren, camera's en soms ook hoogtemeters.

Daarmee kunnen onze mobiele apparaten binnen zeer afzienbare tijd ons eetgedrag desgewenst bijsturen, aan onze stem ons stressniveau afmeten, of suggesties doen om onze werkdag wat handiger in te delen zodat we ook nog tijd overhouden voor een wandeling in het park. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door kunstmatige intelligentie, die bezig is tot mainstream-technologie uit te groeien. Zij stelt onze mobiele apparaten onder meer in staat om gesproken commando’s probleemloos te interpreteren en ons te adviseren. Op ’s werelds grootste gadgetbeurs CES, die de eerste week van januari in Las Vegas plaats vond, werden de verwachtingen daarvan zelfs nog overtroffen.

Een steeds groter beroep op analytics-teams

Al deze mogelijkheden zullen de groeiende stroom aan – real time – data alleen maar verder vergroten. Om die data te kunnen visualiseren, interpreteren en aan andere data (financiële, kwaliteit, performance, enzovoort) te koppelen, wordt nu al een steeds groter beroep gedaan op analytics-teams. Zo zag Bersin een opmerkelijke groei in het aantal organisaties dat HR-data analyseert. In 2015 koppelde nog 29 procent HR-data aan andere data. Dat was in 2016 al gestegen naar 50 procent. En het aantal organisaties dat scenario’s maakt voor de toekomstige behoefte aan personeel steeg van 38 naar 48 procent van de ondervraagden.

Volgens de Raet Benchmark 2017 meet en analyseert iets meer dan de helft van de Nederlandse organisaties HR-data binnen de eigen organisatie. Eén op de drie benchmarkt met andere organisaties en ruim één op de vier analyseert HR-data in combinatie met andere – bijvoorbeeld financiële – data.

De ondervraagde HR-managers vinden HR-Analytics bovendien steeds belangrijker. De helft noemt inmiddels het kunnen toepassen daarvan een randvoorwaarde om HR-businesspartner te kunnen zijn. Tegelijkertijd vinden de meesten dat ze nog niet de juiste rapportage- en analysetools beschikbaar hebben. En één op de drie heeft moeite met het koppelen van alle databronnen en vindt dat de competenties van de eigen afdeling op het gebied van data-analyse beter kunnen.

Drie uitdagingen voor 2017

Willen HR-afdelingen en organisaties in 2017 optimaal gebruik maken van de vele mogelijkheden die de genoemde ontwikkelingen bieden, dan zijn er tenminste drie uitdagingen om aan te werken:

  1. Het vinden en binden van de juiste data-specialisten die in staat zijn de beschikbare data te interpreteren, te visualiseren en te vertalen in concrete acties.
  2. Het organiseren van kwalitatief hoogwaardig datamanagement: waaronder goed toegankelijke data, waterdichte data- en privacybescherming en – het inrichten van – een goede databibliotheek.
  3. Het ontwikkelen van HR-tools en -systemen die geschikt zijn om te gebruiken via mobiele apps, die medewerkers en leidinggevenden een hoog serviceniveau bieden en het management de inzichten opleveren om de prestaties van mens en organisatie continu te verbeteren.

Mobiele HR-apps en HR-Analytics zullen organisaties dit jaar meer mogelijkheden gaan bieden. Dat vraagt een flinke dosis toewijding, doortastendheid, creativiteit en enthousiasme, die ik iedereen in alle opzichten van harte toewens.

Kom naar vele kennis- en netwerkeventen voor financials. Deel kennis en ervaringen, laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen en ontmoet vakgenoten.