Waarom minderheden onderpresteren

Als medewerkers van etnische minderheden onderpresteren, is dat regelmatig de schuld van hun collega’s.

Diverse teams werken slimmer, meer fact based en zijn innovatiever. Maar er is nu nog een reden om mensen van verschillende achtergronden en nationaliteiten bij elkaar te zetten. Minderhedenin kennisintensieve bedrijven kunnen namelijk onderpresteren omdat collega’s geneigd zijn minder informatie –nodig voor het uitvoeren van taken – met hen te delen. 

Dat blijkt uit onderzoek van Burcu Subaşi van Rotterdam School of Management. Medewerkers delen met name minder informatie met minderheden van een ‘lagere status’. 

Kennis is macht

Hoe komt dit? Mensen zijn van nature geneigd om collega’s te categoriseren op basis van nationaliteit en verbinden daar een bepaalde status aan, legt de onderzoeker uit. Uit bestaand onderzoek blijkt dat wanneer iemand tot een meerderheid behoort (in Nederland dus wanneer je Nederlands bent, dat mensen hier een hogere status aan toeschrijven. En omdat mensen meer negeigd zijn om informatie te delen met iemand van hogere status (‘kennis is macht’) krijgen de medewerkers van de dominante nationaliteit de meeste informatie. 

Tot nu dacht de wetenschap dat het behoren tot een minderheid automatisch betekende dat iemand op de werkvloer een achterstand had. Maar dat nuanceert het onderzoek van Subaşi. Ze onderzocht haar vermoeden dat niet alle minderheden in gelijke mate gestereotypeerd werden door hun collega’s, en niet op dezelfde manier worden ingedeeld in status. 

Duits of Chinees?

Ze voorspelde dat naar mate de verschillen tussen de culturen kleiner zijn – de Duitse cultuur lijkt bijvoorbeeld meer op de Nederlandse cultuur dan die van China – de status van de ‘minderheids-collega’ niet per definitie lager wordt ingeschat. En dat bleek terecht: in een experiment deelde Nederlandse deelnemers meer informatie met de Duitse deelnemers dan met de Chinese deelnemers. De laatste had daardoor niet de juiste informatie om de taak uit te voeren en scoorde slechter in zijn taak. 

Maar daar is iets aan te doen. Wanneer mensen het gevoel hebben dat ze in de gaten worden gehouden, bijvoorbeeld door collega’s of een leidinggevende, verdwijnt dit effect. De sociale druk die mensen dan voelen zorgt ervoor dat ze verder kijken dan het stereotype en meer kijken naar de verdiensten van hun collega’s. Ook wanneer de ‘minderheidscollega’ een expert is in een bepaald veld, delen ze informatie makkelijker. Dit geeft de persoon in kwestie automatisch een hogere status doordat taakspecifieke vaardigheden belangrijker worden gezien dan zijn of haar achtergrond. 

De kantoortuin biedt uitkomst 

Hoe kunnen werkgevers dit probleem tackelen? Subaşi doet een aantal voorstellen. Allereerst kan de kantoortuin uitkomst bieden: daar is het gevoel van observatie en dus sociale druk hoger, en zijn mensen dus eerder geneigd (belangrijke) informatie te delen. In kennisintensieve bedrijven doen organisaties er bovendien goed aan om onderlinge kennisdeling actief te stimuleren, diversere teams op te stellen en de nadruk te leggen op de taakrelevante vaardigheden van medewerkers, zodat deze de boventoon krijgen in de samenwerking. 

Lees ook het artikel: Zo bouwen superbazen hun diverse teams

Hoe kunnen bedrijven de kracht van verschillende achtergronden gebruiken? Schoonmaakbedrijf Asito maakte diversiteit onderdeel van de strategie. Lees het interview met HR-directeur Hans van Leeuwen over diversiteit.

Gerelateerde artikelen