Een succesvolle leider is een excellente coach – dat vereist tenminste deze 5 kenmerken

Steeds meer leidinggevenden zijn zich ervan bewust dat ze ook goed moeten coachen. Harvard-professor Bill George beschrijft wat een leider als goede coach moet doen.

De beste mensen werken voor leiders die hen coachen om hun volledige potentieel te bereiken en die hen helpen om zelf betere coaches te worden. Wat betekent het om leiderschap te zien als coaching? Die vraag staat centraal in het artikel ‘Successful leaders are great coaches’ van Bill George (professor aan de Harvard Business School) en Zach Clayton (oprichter en CEO van marketingtechnologiebedrijf Three Ships) op site van de Harvard Business Review. 

Vijf kenmerken 

Zij onderscheiden vijf kenmerken van een goede coach, die ze samenvatten met het acroniem COACH (Care for your teammates, Organize them into their “sweet spot,” Align them around the organization’s purpose and values, Challenge them to reach their full potential, and Help them reach their goals). Vrij vertaald: als coachend leider moet je zorgen voor je teamgenoten, gebruikmaken van hun sterke punten en intrinsieke motivatie, ze verenigen rond een gemeenschappelijke visie en doel, hen uitdagen hun volledige potentieel te bereiken en hen helpen hun doelen te bereiken.

Zorg voor je teamleden

Tegenwoordig zullen mensen zich pas volledig inzetten als zij geloven dat hun leider om hen geeft. Zij zoeken een persoonlijke band met hun leider voordat zij zich volledig voor hun werk inzetten. Dat vereist dat leiders een niveau van toegang, openheid en diepgang bieden dat ooit taboe was.

Maak gebruik van iemands sterke punten en intrinsieke motivatie

De tweede taak van de leider als coach is het kennen en begrijpen van de sterke en zwakke punten van zijn teamleden en hun motivaties en wensen. Zij gebruiken die informatie om hun team zo te organiseren dat iedereen werkt in zijn “sweet spot”, waar hun sterke punten en intrinsieke motivaties elkaar kruisen. Dan zijn mensen geïnspireerd, gemotiveerd, voldaan en gepassioneerd over hun werk en zullen ze slagen in hun werk.

Verenig mensen rond een gemeenschappelijke visie en doel

Van alle taken van de leider als coach, is het op één lijn brengen van werknemers met het doel en de waarden van het bedrijf de meest uitdagende. In veel grote organisaties hebben mensen moeite om hun persoonlijke doel te verbinden met het doel van de organisatie. Het is de taak van de leider om die uitspraken tot leven te brengen en het doel en de waarden van de onderneming voor iedere werknemer herkenbaar te maken.

Roep het beste in mensen op

Net zoals de beste atleten en topleiders actief op zoek gaan naar coaches die hen in staat stellen hun volledige potentieel te bereiken, doen werknemers en jongere leiders dat ook. Zij zijn niet op zoek naar leiders die het hen gemakkelijk maken; integendeel, zij willen uitgedaagd worden. De leider als coach moet het prettig vinden om mensen uit te dagen, hen buiten hun comfortzone te duwen op weg naar persoonlijke en professionele groei.

Help anderen problemen op te lossen en vier successen

Coachende leiders houden zich persoonlijk bezig met werknemers op hun werkplek en helpen hen beslissingen te nemen. Als het goed gaat, verheugen ze zich in de prestaties van anderen en vieren ze de successen die hun medewerkers hebben geboekt.

Gerelateerde artikelen