Wat brengt nieuwe technologie teweeg bij HR?

Het is duidelijk dat veel nieuwe technologie een blijvertje is binnen HR. De gevolgen ervan zijn echter minder helder. Dit brengt het zoal teweeg.

De wereld van HR verandert. De werkvloer, de manier van werken, het personeelsbestand, de inhoud van functies: alles wordt anders onder invloed van nieuwe technologie en marktontwikkelingen.

Hoe gaat u als HR-professional om met deze nieuwe werkelijkheid? Hoe werft u de nieuwe talenten en hoe houdt u ze binnen en betrokken? En hoe zorgt u ervoor dat ze de juiste vaardigheden hebben om nieuwe, door data en technologie gedreven werkzaamheden goed uit te voeren?

Auteur: Erik ten Bruggencate, Country Manager Benelux bij Workday

Lees ook: Hoe overbrug je generatieverschillen op de werkvloer?

In vrijwel alle sectoren is het personeelstekort momenteel erg groot. Zorg, onderwijs, horeca, techniek, ICT: er zijn nauwelijks nieuwe medewerkers te vinden. Dat is voor veel organisaties uiteraard een probleem en legt druk bij HR.

Maar stel dat de krapte op de arbeidsmarkt morgen plotseling opgelost is? Dan nog liggen er voldoende uitdagingen op het bordje van HR.

Wat brengt nieuwe technologie teweeg?

Eerder dit jaar deed Deloitte wereldwijd onderzoek naar Global Human Capital Trends (pdf). Er werd bijna 10.000 professionals in 119 landen gevraagd naar de veranderingen op de werkvloer.

Wat brengt nieuwe technologie teweeg in het werk, wat hebben medewerkers en talenten van nu nodig om hun werk goed en naar eigen tevredenheid te doen?

Een conclusie uit het rapport is dat nieuwe technologie om nieuwe vaardigheden van medewerkers vraagt. Het World Economic Forum meldde eerder dat bij meer dan de helft van alle werknemers binnen drie jaar omscholing en bijscholing van vaardigheden noodzakelijk is.

Uit het onderzoek van Deloitte komt ook naar voren dat 84 procent van de ondervraagde organisaties hun investeringen in opleidingsprogramma’s heeft opgeschroefd, en dat bij 77 procent van de organisaties de opleidingsafdeling is uitgebreid.

Dat is niet voor niets. Uit het rapport komt namelijk glashelder naar voren dat de belangrijkste reden voor medewerkers om eens bij een andere organisatie te gaan kijken, het gebrek aan opleidings- en groeimogelijkheden bij de eigen organisatie is.

Zeker millennials en medewerkers van Generatie Z vinden achterblijvende ontwikkel- en opleidingsfaciliteiten een belangrijke aanleiding om hun baan op te zeggen.

Bovendien loont het om te investeren in een werkomgeving waar blijven leren centraal staat. Deze organisaties zijn namelijk veel beter in staat om zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden. Ook boeken ze concreet betere resultaten.

Interne mobiliteit als norm

Een ander interessant punt uit het rapport is de noodzaak die de respondenten zien in het faciliteren van interne mobiliteit. Dat zou een natuurlijk onderdeel van de loopbaanontwikkeling moeten zijn. Daarbij is interne mobiliteit van talenten goed voor zowel werknemers als werkgevers.

Werknemers krijgen door interne mobiliteit nieuwe impulsen om zich uitgedaagd en betrokken te blijven voelen bij hun werk en om nieuwe vaardigheden te leren. Voor bedrijven is het goed als medewerkers niet alleen meer vaardigheden leren, maar ook een beter begrip hebben van de andere onderdelen van de organisatie.

Er is ook een aansprekende zakelijke reden voor interne mobiliteit. Zet je succesvolle bedrijven af tegen stagnerende bedrijven, dan blijkt in die eerste categorie twee keer vaker een goed intern mobiliteitsprogramma ingericht te zijn.

Toch – en dat blijkt ook uit het onderzoek – zegt meer dan 50 procent van de ondervraagden dat het voor medewerkers makkelijker is om een andere baan te vinden buiten de eigen organisatie dan erbinnen.

Een succesvolle HR-organisatie moet aan de bak. Zeker nu, met de enorme krapte op de arbeidsmarkt, maar ook om andere redenen. Door nieuwe technologie en de nieuwe generatie die de werkvloer betreedt, zult u uw aanpak en opstelling moeten aanpassen.

Omarm nieuwe technologie en creëer een werkomgeving die gericht is op blijven leren en die interne mobiliteit faciliteert. Dat is een belangrijke sleutel voor succes in de veranderende wereld van HR.