Wat hebben medewerkers nodig? Vraag het ze!

Medewerkers die bergen verzetten? Door hun ervaring en stemming te peilen, weet u wat hen beweegt. Zo gaat u van performance management naar performance enablement.

Hoe houdt u medewerkers betrokken, ambitieus en enthousiast? Dat is met de huidige krappe arbeidsmarkt een vraag van levensbelang. Een radicaal voorstel misschien, maar vraag het aan de medewerkers zelf. Wat zijn hun ambities, wat hebben ze nodig om verder te groeien, waar voelen zij zich prettig bij? En stel die vraag niet één of twee keer per jaar als verplichte oefening bij het rondje functioneringsgesprekken, maar maak er een gewoonte en een doorlopend proces van.

Auteur: Erik ten Bruggencate, Country Manager Benelux bij Workday

Lees ook: Een eigen marktplaats voor talenten

Als werkgever en HR-professional kunt u het zich niet permitteren om de ervaring en stemming van medewerkers slechts incidenteel te peilen. Als u medewerkers wilt behouden en een aantrekkelijke werkomgeving wilt creëren voor nieuwe talenten, moet u ervoor zorgen dat elke medewerker zich gehoord, gewaardeerd en gerespecteerd voelt.

Dan gaat het niet alleen om de puur functie-inhoudelijke zaken. Werk en persoonlijk leven zijn tegenwoordig zo verstrengeld, dat het verstandig is om een holistische aanpak te kiezen bij de zaken omtrent de werknemerservaring. Bij Workday zit die aanpak verankerd in ons personeelsbeleid. Ik deel graag hoe wij hiermee omgaan in onze organisatie. Niet als voorschrift van hoe het per se moet, maar meer als suggestie om werk te maken van een positieve werknemersomgeving.

Bied voldoende mogelijkheden voor feedback

Een prettige werkplek betekent ook dat je je als medewerker vrij en veilig voelt om je ideeën en zorgen te delen. En dat je weet dat je manager, en de organisatie in zijn algemeenheid, naar je luistert – en iets doet met je feedback.

In samenwerking met Great Place to Work hebben we een enquêtesysteem opgezet waarbij Workday medewerkers elke vrijdag een of twee eenvoudige vragen stelt op hun mobieltje of desktop. Managers zien de samengevatte resultaten van de medewerkers die antwoord hebben gegeven op een dashboard. Antwoorden is voor de medewerkers vrijblijvend.

Deze informatie levert managers en het leiderschapsteam actuele en relevante inzichten op waarmee ze, indien nodig, aan de slag kunnen.

Ondersteun medewerkers in hun ambities

Als mensen in staat gesteld worden hun beste werk te leveren en nieuwe kansen te ontdekken, heeft dat een positief effect op de prestaties van het totale bedrijf. Wij zijn inmiddels overgestapt van performance management naar performance enablement – we focussen meer op wat medewerkers kunnen doen om hun bijdrage te vergroten, dan op wat ze in het verleden hebben gedaan.

Op basis daarvan bieden we medewerkers de middelen en tools om inzicht te krijgen in hun eigen potentiële succesverhaal, in de actie die ze kunnen ondernemen en het gesprek dat ze met hun managers kunnen voeren. De jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken hebben we ingeruild voor carrière- en voortgangschecks om medewerkers te helpen focussen op hun doelen.

Stimuleer carrièresprints

Workday biedt medewerkers een gepersonaliseerd trainingsprogramma in de vorm van workshops. Die heten bij ons Career Sprints, vergelijkbaar met de sprints bij agile softwareontwikkeling. Die carrièresprints kunnen medewerkers helpen om de mentaliteit en vaardigheden op te bouwen die nodig zijn om hun carrière- en ontwikkelingsdoelen te bereiken.

Elke individuele medewerker krijgt de mogelijkheid een tweedaagse agile carrièreworkshop te volgen om het nut van carrièresprints te ontdekken. Het uiteindelijke doel is dat werknemers zelf hun opleiding voor groei vormgeven.

Zorg voor een inclusieve werkomgeving

Werknemers kunnen zich aansluiten bij een van de tientallen werknemerscommissies: interne werknemerclubjes die diversiteit ondersteunen en de professionele ontwikkeling van de leden bevorderen. Medewerkers komen periodiek bij elkaar om de verschillende perspectieven en ervaringen uit te wisselen. Dit jaar was er voor het eerst een topontmoeting van alle commissies, waar diversiteit en inclusie op de werkvloer bedrijfsbreed werden besproken.

Focus ook op welzijn

Niet alles draait om puur werkinhoudelijke zaken. Workday-teams gaan er ook gezamenlijk op uit om te koken, te fitnessen of buitensportactiviteiten te ondernemen. Daarnaast is er afgelopen lente een bedrijfsbrede educatiecampagne gelanceerd om aandacht te vragen voor mentale gezondheid. We zetten bovendien een mental health-netwerk op dat is bedoeld om medewerkers in staat te stellen in een vertrouwde omgeving ervaringen uit te wisselen en taboes te doorbreken.

Een prettige werkomgeving draait om veel meer dan om salaris en arbeidsvoorwaarden. Het is belangrijk dat medewerkers zich herkend en erkend voelen en dat ze ondersteund worden in zowel hun professionele als persoonlijke leven. Dit is hoe wij dat doen. Hopelijk levert dit inspiratie op om zelf ook aan de versterking van de betrokkenheid, het enthousiasme en de ambitie te werken.

Gerelateerde artikelen