Vastlopende complexe HR-transformaties: vijf adviezen om momentum te herwinnen

Verandermoeheid is een sluipend proces - scherpe communicatie en consequente leiders helpen
Een HR-transformatie die dreigt vast te lopen, kan vaak nog worden gered. De problemen die zich voordoen, kunnen kansen bieden om te leren, verbeteringen door te voeren en uiteindelijk een succesvoller resultaat te bereiken. Dat schrijft HR-adviseur Mark Stelzner in een artikel op de site van HR Executive.

HR-transformaties zijn complexe en uitdagende projecten die veel planning, communicatie en aanpassingsvermogen vereisen. Geen wonder dat HR-transformaties kunnen stuiten op problemen en weerstand, zowel van de leiders als van de werknemers. Dit kan leiden tot een verlies van momentum, motivatie en vertrouwen.

HR-adviseur Mark Stelzner geeft in een artikel op de site van HR Executive vijf adviezen hoe een HR-transformatie die in de problemen is geraakt weer op het goede spoor te krijgen.

1. Analyseer de oorzaak van het probleem

Zoek uit waarom de transformatie niet werkt en wat er moet veranderen. Verzamel feedback van belangrijke belanghebbenden, bestudeer de projectdocumentatie en evalueer de interne en externe factoren die van invloed zijn.

2. Win de steun van leiders.

Zorg ervoor dat de leiders van de organisatie de doelen, de reikwijdte, de timing en de verwachte resultaten van de transformatie begrijpen en onderschrijven. Werk samen met hen om eventuele bezwaren weg te nemen en de waardepropositie te promoten.

3. Betrek de werknemers bij de transformatie

Maak de werknemers deelgenoot van het proces door hun mening en feedback te vragen. Creëer forums voor open dialoog, adresseer de zorgen en neem waardevolle inzichten op in het transformatieplan. Wanneer werknemers zich gehoord en gewaardeerd voelen, staan ze positiever tegenover verandering.

4. Wees flexibel en pas je aan

Wees bereid om het transformatieplan aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Werk samen met de belangrijkste belanghebbenden om gebieden te identificeren die aanpassing of verfijning behoeven. Dit kan betrekking hebben op het herzien van de projecttijdlijn, het herverdelen van de middelen of het herdefiniëren van specifieke doelen.

5. Vier kleine overwinningen

Zoek naar manieren om de voortgang en de positieve aspecten van de transformatie te erkennen en te vieren. Dit verhoogt niet alleen het moreel, maar versterkt ook het vertrouwen en de motivatie. Waardeer de inspanningen van teams en individuen en creëer een cultuur van waardering.

 

Gerelateerde artikelen