Wéér thuis vaker werken: betrokkenheid verder onder druk

Wéér thuis vaker werken: betrokkenheid verder onder druk
Een grootscheepse terugkeer naar het thuiswerken leidt wellicht tot minder betrokkenheid van werknemers. Dit verwachten de meeste topmanagemers (C-level business leaders) van 110 grote Nederlandse bedrijven, die hierover zijn ondervraagd door LinkedIn.

Ruim een maand nadat het demissionaire kabinet het advies om thuis te werken introk, werd dinsdag bekendgemaakt dat we (gedeeltelijk) weer terugkeren naar het thuiskantoor. En waar het hybride werken natuurlijk kansen oplevert, brengt het ook de nodige uitdagingen met zich mee. Zo verwacht een meerderheid (51%) van de bedrijven dat werknemers die thuiswerken zich meer afgezonderd en minder betrokken kunnen gaan voelen.
 
Uit het onderzoek van LinkedIn blijkt dat bijna de helft (49%) zorgen heeft dat hun werknemers zich buitengesloten kunnen voelen bij loopbaan- of promotiebeslissingen als zij op afstand (blijven) werken. Ook is één op de vier leidinggevenden bang voor de zogeheten proximity bias: een onbewuste voorkeur voor mensen die (vaker) in fysieke nabijheid zijn. Het op afstand werken zou volgens hen ook invloed hebben op de onderlinge relaties: 44% denkt dat er kliekjes en verdeeldheid zal ontstaan. Meer dan de helft van de leidinggevenden (53%) vindt het op afstand ook lastiger inschatten hoe het gesteld is met het mentale welzijn van hun medewerkers.

Naar verwachting van de bedrijven hebben werknemers verschillende interpretaties van hybride werken, wat tot verwarring kan leiden. De rol die de leidinggevende inneemt, lijkt daarmee belangrijker dan ooit. Niet voor niets dat 84% van de leidinggevenden prioriteit wil geven aan het creëren van een eerlijke en rechtvaardige werkplek. Daarnaast wil 81% voorrang geven aan het creëren van (vernieuwde) organisatorische normen en gedragingen. 43% vindt dat dit begint bij hun eigen leiderschapsstijl: zij willen meer open zijn over hun leven en werk, en met empathie en vertrouwen leidinggeven.  
 

Gerelateerde artikelen