Waarom zou je CEO’s niet vervangen door AI-algoritmen? Economen zien kostenvoordeel…

Welkom AI, exit bestuurder
Veel taken van bestuurders kunnen door kunstmatige intelligentie worden overgenomen. Dat stelt journalist Zachary Crockett in The Hustle, een nieuwsbrief van softwarebedrijf Hubspot.

Volgens onderzoek van Goldman Sachs kunnen AI-systemen zoals ChatGPT een kwart van het werk in de VS en de eurozone automatiseren. Dat meldt de Financial Times. Advocaten en administratief personeel zouden het grootste risico lopen overbodig te worden. 

Topbestuurders lopen volgens dit onderzoek weinig risico. Maar waarom zou je de CEO’s niet vervangen door AI?, vraagt journalist Zachary Crockett zich af in The Hustle, een nieuwsbrief van softwarebedrijf Hubspot. Hij richt zijn pijlen op de CEO’s van beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven. Die verdienen gemiddeld 16 miljoen dollar per jaar en kosten daarmee volgens de meeste economen meer dan ze opleveren. 

AI-gestuurde CEO

Volgens hem is vervanging van de CEO bedrijven inderdaad gedeeltelijk mogelijk. Niet helemaal: een CEO is een boegbeeld voor zijn bedrijf, moet een visie uitdragen, communiceren met het publiek, onderhandelen met allerlei partijen – allemaal zaken die een ‘bot’ niet op zich kan nemen. Maar doorwrochte analyses maken, leiderschapsbeslissingen nemen, risico’s inschatten en aangeven wie voor welke functie geschikt is, kan grotendeels wel aan kunstmatige intelligentie worden overgelaten. Gamesbedrijf NetDragon Websoft heeft hier tenminste goede ervaringen mee. De koers van het bedrijf deed het op de beurs van Hong Kong tussen augustus 2022 (toen het AI-gestuurde CEO instelde) en februari 2023 ruim 20 procent beter dan gemiddeld.

Betere strategie door AI

Ook volgens de auteurs Phanish Puranam en Prothit Sen van het artikel Can AI Help You Strategise Better? op de site van business school Insead kan AI een enorme bijdrage leveren aan de besluitvorming van ondernemingen, met name als het gaat om strategische beslissingen over fusies en overnames, allianties, desinvesteringen en diversificatie.

De auteurs stellen dat strategieën uiteindelijk theorieën zijn die gebaseerd zijn op pogingen om patronen in gegevens te verklaren, en dat machinaal leren kan worden gebruikt om patronen in gegevens op te sporen en beter geïnformeerde strategieën te formuleren.

CEO trekt conclusies

Zij geven een voorbeeld van hoe algoritmen voor machinaal leren kunnen gebruikt om de private equity-industrie te bestuderen en nieuwe theorieën over bedrijfsallianties aan het licht te brengen. Hoewel de door machine learning gevonden patronen slechts correlaties kunnen opsporen – en niet per se causale verbanden – suggereren de auteurs dat met zorgvuldig nadenken over oorzaak en gevolg, een CEO of een andere strateeg hier nuttige conclusies uit kan trekken, en de strategie van het bedrijf kunnen verbeteren.

Met andere woorden: AI vervangt de CEO niet, AI kan ertoe bijdragen dat de CEO beter functioneert.