Wereldwijd stress-onderzoek: werknemer verkiest robot voor mentale steun

Wereldwijd stress-onderzoek: werknemer verkiest robot voor mentale steun
Volgens wereldwijd onderzoek naar de rol van corona bij stress op de werkvloer is 2020 een van de meest stressvolle jaren ooit voor werknemers.

Een van de opmerkelijkste uitkomsten van het onderzoek is dat 68% van de respondenten aangeeft, een robot als hulpverlener te verkiezen boven de eigen manager. Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Oracle en Workplace Intelligence, laat zien dat de gevolgen van de pandemie wereldwijd hebben geleid tot meer stress op het werk, meer angst en meer burn-outs. 

Nieuwe verwachtingen

“Door de nieuwe verwachtingen die er aan werknemers worden gesteld door het thuiswerken en de vage grenzen tussen het persoonlijke en het professionele leven, is de impact van COVID-19 op onze geestelijke gezondheid aanzienlijk – werknemers in alle landen en branches hebben ermee te maken”, zegt Dan Schawbel, managing partner van Workplace Intelligence. 

“De resultaten van onze studie tonen aan hoe wijdverbreid dit probleem is en waarom het nu tijd is voor organisaties om erover te gaan praten en nieuwe oplossingen te onderzoeken.”

Uit het onderzoek, gehouden onder ruim 12.000 werknemers, komt naar voren dat de pandemie negatieve invloed heeft op de mentale gezondheid van 78% van de wereldwijde beroepsbevolking.

  • 85% van de mensen zegt dat hun mentale gezondheidsproblemen op het werk negatieve invloed hebben op de privésituatie
  • 68% van de mensen zou liever met een robot praten dan met hun manager over stress en angst op het werk
  • 76% vindt dat bedrijven meer moeten doen om de psychische gezondheid van hun personeel te ondersteunen

“Dat laatstgenoemde percentage is zonder meer fors”, zegt Oscar Lausegger, HCM Strategy Director voor Oracle Nederland. “Dat komt mede omdat onder deze groep ook medewerkers vallen die te lijden hebben onder de stress van andere collega’s. Het laat zien dat stress nog meer dan voor de pandemie een serieus probleem vormt in organisaties. Het wordt nu ook duidelijk dat bestaande IT-faciliteiten nog een flinke kwaliteitsslag nodig hebben om thuiswerken optimaal te kunnen ondersteunen.” 

Volwaardig alternatief

“Vóór de pandemie was thuiswerken een nice to have. Onder de nieuwe omstandigheden moet het een kwalitatief volwaardig alternatief zijn voor de fysieke werkplek bij de werkgever. Dat betekent onder meer het beter beschermen van de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers als zij thuis werken.”    

Oracle doet als werkgever zelf al veel langer het nodige om stress en werkdruk bespreekbaar te maken en hanteerbaar te houden. Lausegger: “Sinds er door de pandemie alleen nog thuis wordt gewerkt, krijgen werknemers onder meer de mogelijkheid betaald vrij te nemen voor noodgevallen in de privésfeer. Daarnaast konden werknemers al gebruik maken van een uitgebreid employee assistance program. Zo zijn er speciale trainingen voor het verbeteren van de werk-privébalans, en het inrichten van een gezonde werkplek thuis. Er is zelfs een programma voor financiële ondersteuning bij calamiteiten in de privésfeer.”         

Aantrekkelijker 

Ondanks de waargenomen nadelen van werken op afstand, vindt 62% van de respondenten dat werken op afstand nu aantrekkelijker is dan voor de pandemie, omdat ze nu meer tijd hebben om met hun gezin door te brengen (51%), te slapen (31%) en werk gedaan te krijgen (30%). 

“Dat betekent dat werkgevers nu de taak hebben te gaan investeren in de kwaliteit van thuiswerken. Toen we in maart massaal gingen thuiswerken, bleek met name de beschikbare technologie te kort te schieten. Nu thuiswerken een vast onderdeel wordt van ons normale werkpatroon, moet dit niet tot meer stress en werkdruk leiden.”   

Op de agenda

Er kan veel worden gedaan om de mentale gezondheid van werknemers te ondersteunen en er zijn veel manieren waarop technologie zoals AI kan helpen, aldus Lausegger. “Maar eerst moeten organisaties de mentale gezondheid op de agenda zetten. Als we deze gesprekken op gang kunnen brengen – zowel op HR- als op uitvoerend niveau – kunnen we beginnen met het doorvoeren van veranderingen.”

Alleen al het verder automatiseren van werkprocessen door middel van AI kan voor een lagere werkdruk zorgen. Lausegger: “Denk aan digitale helpdesks die met chatbots werken. Deze staan 24/7 tot je dienst en kunnen een veel bredere ondersteuning geven dan we tot nu van helpdesks gewend zijn.” 

Digitale assistent

“Stel dat ik interesse heb in groei- en ontwikkelmogelijkheden binnen de organisatie. Dan is een digitale assistent beter in staat om in de beschikbare databases alle mogelijkheden te vinden die passen bij mijn wensen, mijn profiel en loopbaan tot nu toe. Maar een digitale assistent kan mij ook in contact brengen met collega’s in de organisatie wereldwijd, die vergelijkbare interesses hebben als ik.”
Het onderzoek werd uitgevoerd onder meer dan 12.000 werknemers, managers, HR-leiders en C-level executives in 11 landen in Amerika, Europa en Azië.

 

De samengevatte onderzoeksresultaten: 

COVID-19 heeft negatieve invloed op de mentale gezondheid van de wereldwijde beroepsbevolking
Mensen vechten wereldwijd tegen toenemende angst en depressie op het werk als gevolg van COVID-19. 

* 70% heeft dit jaar meer stress en angst op het werk dan enig ander jaar daarvoor.
* De toename van stress en angst heeft negatieve invloed op de mentale gezondheid van 78% van de internationale beroepsbevolking, wat meer stress (38%), een gebrek aan evenwicht tussen werk en privéleven (35%), burn-out (25%), depressie door gebrek aan sociaal contact (25%) en eenzaamheid (14%) met zich meebracht.
* De nieuwe druk die de wereldwijde pandemie met zich meebrengt komt bovenop de dagelijkse stressfactoren op het werk, waaronder de druk om aan de prestatienormen te voldoen (42%), het uitvoeren van routinematige en saaie taken (41%) en het omgaan met onbeheersbare werkdruk (41%). 

Mentale gezondheidsproblemen op het werk hebben negatieve invloed op het privéleven 
De wereldwijde pandemie heeft de mentale gezondheidsproblemen op het werk verergerd en de gevolgen blijven niet beperkt tot de werkvloer – mensen voelen de gevolgen ook thuis.

* 85% zegt dat mentale gezondheidsproblemen op het werk (d.w.z. stress, angst en depressie) het leven thuis beïnvloeden.
De meest genoemde gevolgen waren slaaptekort (40%), slechte fysieke gezondheid (35%), minder geluk thuis (33%), familierelaties die lijden onder de situatie (30%) en isolatie van vrienden (28%).
* Omdat de grenzen tussen werk en privé steeds verder vervagen doordat mensen thuis werken, heeft dit als gevolg dat 35% van de mensen per maand 40 overuren maakt. 25% van de mensen gaf aan uitgeput te zijn geweest door overwerk.
* Ondanks de waargenomen nadelen van werken op afstand, vindt 62% van de mensen dat werken op afstand nu aantrekkelijker is dan voor de pandemie, omdat ze nu meer tijd hebben om met hun gezin door te brengen (51%) te slapen (31%) en werk gedaan te krijgen (30%).  

Werknemers willen hulp en kiezen hiervoor liever technologie dan mensen
Mensen verwachten meer van technologie dan handige tools om mee samen te werken. Ze willen dat technologie hun mentale gezondheid ondersteunt.

* Slechts 18% geeft de voorkeur aan mensen boven robots om hun mentale gezondheid te ondersteunen, omdat ze geloven dat robots zonder oordeel zijn 34%, een onbevooroordeelde uitlaatklep dienen om problemen te uiten (30%), en snel kunnen antwoorden op gezondheidsgerelateerde vragen (29%).
* 68% van de mensen zou liever met een robot dan met hun manager praten over stress en angst op het werk en 80% van de mensen staat open voor een robot als therapeut of begeleider.
* 75% zegt dat AI hun mentale gezondheid op het werk heeft geholpen. De belangrijkste voordelen waren het verstrekken van de informatie die nodig is om hun werk effectiever te doen (31%), het automatiseren van taken en het verminderen van de werkdruk om burnout te voorkomen (27%), en het verminderen van stress door te helpen bij het prioriteren van taken (27%).
* AI heeft ook de meerderheid (51%) van de werknemers geholpen hun werkweek te verkorten en hen in staat gesteld langere vakanties te nemen (51%). Meer dan de helft van de respondenten zegt dat AI-technologie de productiviteit van werknemers verhoogt (63%), en de arbeidstevredenheid (54%) en het algemene welzijn verbetert (52%). 

Mentale gezondheidskwesties op het werk gaan niet weg en kunnen niet worden genegeerd
Werknemers willen dat hun werkgevers meer ondersteuning bieden op het gebied van de mentale gezondheid. Als deze hulp niet wordt geboden, zal dit grote invloed hebben op de wereldwijde productiviteit en op het persoonlijke en professionele leven.

* 76% van de ondervraagden vindt dat hun bedrijf meer zou moeten doen om de mentale gezondheid van hun personeel te beschermen. 51% merkt op dat hun werkgevers nu mentale gezondheidssteun bieden als gevolg van COVID-19.
* 83% van de ondervraagden wil dat hun bedrijf technologie levert om de mentale gezondheid te ondersteunen, inclusief toegang tot gezondheidszorg via self-service (36%), on demand counselingdiensten (35%), proactieve gezondheidsmonitoringtools (35%), toegang tot wellness- of meditatie-apps (35%) en chatbots om gezondheidsgerelateerde vragen te beantwoorden (28 %).
* 84%van de werknemers heeft te maken gehad met uitdagingen sinds ze thuis werken. Het feit dat er weinig onderscheid is tussen het persoonlijke en het professionele leven (41%) en dat ze te maken hebben met toegenomen uitdagingen op het gebied van de mentale gezondheid, zoals stress en angst (33%) zijn de hoofdredenen.
* 42% van de mensen zegt dat stress, angst of depressie op de werkplek hun productiviteit doet dalen en 40% zegt dat het leidt tot een toename van de slechte besluitvorming.
* 85% zei dat stress, angst en depressie door het werk invloed hebben op hun leven thuis.

Lees meer over dit internationale onderzoek hier.