Wereldwijd worstelt de C-executive met werken op afstand

Wereldwijd worstelt de C-executive met werken op afstand
Onderzoek toont aan dat 85% van C-levelmanagers worstelt met aanpassen aan virtueel werken als gevolg van de coronapandemie.

De impact van de COVID-19 pandemie op de mentale gezondheid van werknemers loopt uiteen en is afhankelijk van factoren als leeftijd, functie en locatie. Dat blijkt uit onderzoek van Oracle en HR-onderzoeks- en adviesbureau Workplace Intelligence. 

 • Wereldwijd lopen werknemers uit Gen Z en Millennials de meeste kans op een burn-out 
 • Werknemers uit India, China, de VS en de Verenigde Arabische Emiraten ervaren de meeste impact op hun mentale gezondheid
 • 83% van de werknemers wil dat werkgever technologie levert die mentale gezondheid ondersteunt

Het onderzoek onder meer dan 12.000 werknemers, managers, HR-leiders en C-level managers uit 11 landen, toont aan dat C-levelmanagers meer moeite hebben zich aan te passen dan hun werknemers en dat jongere generaties de meeste kans lopen een burn-out. Werknemers uit India, China, de VS en de Verenigde Arabische Emiraten rapporteerden het vaakst dat de pandemie negatieve invloed heeft op hun mentale gezondheid.

C-levelmanagers ervaren de grootste uitdagingen op het gebied van thuiswerken
C-levelmanagers hebben het meest geworsteld met werken op afstand en geven aan meer last te hebben van psychische problemen dan hun werknemers. Tegelijkertijd staan zij ook het meest open voor het vinden van hulp met behulp van Artificial Intelligence (AI):

 • 53% van de managers heeft geworsteld met mentale problemen op het werk. Dat is meer dan hun werknemers (45%). 
 • C-level managers hadden het ook het moeilijkst om zich aan te passen aan een virtuele levensstijl: 85% meldde aanzienlijke problemen met remote werken. 
 • Managers hadden 29% meer kans dan hun werknemers op moeilijkheden bij het aanleren van nieuwe technologieën voor werken op afstand; eenmaal aangepast aan het nieuwe normaal, hadden C-Suite executives 26% meer kans op een verhoogde productiviteit dan hun werknemers.
 • C-level managers staan het meest open voor het gebruik van AI voor wat betreft ondersteuning van hun mentale gezondheid: 73% zou liever met een robot over zijn of haar mentale gezondheid praten dan met een collega. 61% van de werknemers denkt daar hetzelfde over.
 • De managers zien 23% meer voordelen in AI dan werknemers en 80% van de ondervraagde managers heeft al ervaren dat AI hun mentale gezondheid heeft verbeterd.

Generatie Z en Millennials leiden het meest onder de pandemie en zoeken AI-support
Jonge werknemers ervaren het vaakst een burn-out als gevolg van de effecten die de pandemie heeft op hun mentale gezondheid. Zij vragen openlijker om AI-support.

 • Generatie Z (Gen Z), de generatie geboren aan het einde van de jaren ’90, zal waarschijnlijk meer negatieve gevolgen van de pandemie ondervinden dan andere generaties. Bijna 90% van de Gen Z-werknemers zegt dat de coronapandemie een negatieve invloed heeft gehad op hun geestelijke gezondheid en 94% merkte op dat stress op het werk ook gevolgen heeft voor hun gezinsleven.
 • Gen Z-werknemers maken twee keer zoveel kans als babyboomers om tijdens de pandemie extra uren te werken. Millennials hebben 130% meer kans om een burn-out te krijgen dan babyboomers.
 • Jongere generaties zijn het meest geneigd om robots in te schakelen voor support: werknemers uit Gen Z praten 105% eerder over stress en angsten op het werk met een robot dan babyboomers. 84% van de Gen Z en 77% van de Millennials verkiezen robots boven collega’s als ze hulp nodig hebben bij mentale problemen.
 • Gen Z-werknemers hebben 73% meer kans dan babyboomers om te profiteren van AI op het werk: 90% zegt dat AI hun geholpen heeft met mentale gezondheid op het werk en 93% wil dat hun werkgever technologie biedt om de mentale gezondheid te ondersteunen

Verschillende landen, verschillende ervaringen 
Net als COVID-19, is de impact van de mentale crisis verschillend per land. Mensen in India en China worden het hardst getroffen en staan het meest open voor AI-support, terwijl werknemers in Italië, Duitsland en Japan minder te lijden hebben van de crisis.

 • Werknemers in India (89%), VAE (86%), China (83%) en de VS (81%) antwoordden het vaakst dat de impact van de pandemie op hun mentale gezondheid negatief is. Werknemers in China (43%) en India (32%) hebben het meest last van burn-outs als gevolg van overwerk als gevolg van de COVID-19-crisis.
 • Italië meldde het laagste aantal mensen dat een negatief effect van de pandemie op hun mentale gezondheid ondervond (65%). Werknemers in Duitsland gaven het minst vaak aan dat 2020 het meest stressvolle jaar op het werk ooit was (52%).
 • 29% van de Japanners zegt weinig problemen te hebben ervaren met werken op afstand of virtueel samenwerken met teams. Daarentegen zegt 96% van de mensen in India dat het een uitdaging is geweest om het tempo van de technologie op het werk bij te houden.
 • Chinezen (97%) en mensen uit India (92%) staan het meest open voor een robot die de rol van therapeut of coach op zich neemt. Fransen (68%) en inwoners van het Verenigd Koninkrijk (69%) zijn het meest terughoudend.
 • Werknemers in India en China zijn 33% meer geneigd om met een robot te praten dan hun leeftijdsgenoten in andere landen: 91% van de Indiase werknemers en 91% van de Chinese werknemers krijgen liever hulp van een robot dan van hun manager als het gaat om stress en angsten op het werk

Tijd voor actie: mensen vragen hulp van hun werkgevers
Ondanks verschillen in functieniveau, generatie en locatie, zijn werknemers het er wereldwijd over eens: de coronapandemie heeft negatieve invloed op de mentale gezondheid van de internationale beroepsbevolking en vragen om hulp.

 • 78% van de werknemers zegt dat de pandemie negatieve invloed heeft gehad op hun mentale gezondheid.
 • 76% van de mensen vindt dat de werkgever meer zou moeten doen om hun mentale gezondheid te beschermen.
 • 83% zou graag zien dat hun bedrijf technologie aanbiedt om de mentale gezondheid te ondersteunen

Positieve verandering

“Door te onderzoeken wat de verschillen zijn tussen onder andere demografie en regio, wordt duidelijk dat de pandemie grote impact heeft op de mentale gezondheid van werknemers met verschillende leeftijdsgroepen, functies en locaties,” zegt Dan Schawbel, research director van Future Workplace.

“Te midden van de uitdagingen van de pandemie kunnen bedrijven deze periode echter ook gebruiken als katalysator voor positieve verandering. De inspanningen die bedrijven nu doen om de mentale gezondheid van hun mensen te beschermen, zullen de komende decennia leiden tot gelukkigere, gezondere en meer betrokken werknemers.” 

Technologische oplossingen

“De pandemie zette de mentale gezondheid van werknemers wereldwijd in de schijnwerpers, maar onze bevindingen laten ook zien dat werkgevers ondersteuning willen bieden, onder andere door de inzet van technologische oplossingen zoals AI”, zegt Oscar Lausegger, HCM Strategy Director bij Oracle Nederland. 

“De manier waarop de pandemie onze werkroutines heeft veranderd, maakte werknemers kwetsbaarder voor een burn-out, stress en andere mentale gezondheidsproblemen. Op de een of andere manier had dit op iedereen invloed. De oplossingen die organisaties hiervoor bieden, moeten aansluiten bij de unieke uitdagingen waarmee werknemers te maken hebben. Maar over het algemeen tonen de onderzoeksresultaten aan dat het implementeren van technologie om de mentale gezondheid van werknemers te verbeteren, een prioriteit moet zijn voor elke organisatie.”

Lees hier meer over dit internationale onderzoek. 

 

Onderzoeksmethodologie

De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op een onderzoek dat Savanta, Inc. tussen 16 juli en 4 augustus 2020 heeft uitgevoerd. Voor dit onderzoek werden 12.347 wereldwijde respondenten (uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Arabische Emiraten, Frankrijk, Italië, Duitsland, India, Japan, China, Brazilië en Korea) algemene vragen gesteld om leiderschap en de houding van werknemers ten opzichte van gezondheid, kunstmatige intelligentie, chatbots, robots en digitale assistenten op de werkplek te onderzoeken. 

Het onderzoek was gericht op personen tussen de 22 en 74 jaar. De respondenten werden via verschillende mechanismen en bronnen geworven, met als doel deel te nemen aan panels en marktonderzoeken. Alle panelleden hebben een dubbel opt-in proces doorlopen en gemiddeld 300 profileringsdata punten ingevuld alvorens deel te nemen aan het onderzoek. De respondenten werden via e-mail uitgenodigd om deel te nemen en kregen daarvoor een kleine financiële stimulans. 

De resultaten van elke steekproef waren onderhevig aan steekproefvariatie. De grootte van de variatie is meetbaar en wordt beïnvloed door het aantal interviews en de hoogte van de percentages die de resultaten uitdrukken. In dit specifieke onderzoek is de kans 95 op 100 dat een enquêteresultaat, plus of min, niet meer dan 0,9 procentpunt afwijkt van het resultaat dat zou worden verkregen als iedereen wereldwijd was geïnterviewd.

Over Oracle

Oracle biedt suites van geïntegreerde applicaties en veilige, geautomatiseerde infrastructuur in de Oracle Cloud. Voor meer informatie over Oracle (NYSE: ORCL), ga naar oracle.com. 

Over Future Workplace

Future Workplace is een executive development adviesorganisatie die gespecialiseerd is in het opnieuw uitvinden van de werkvloer in organisaties. Ze werken samen met executives op het gebied van talent management, human resources, corporate learning en diversiteit om zich voor te bereiden op veranderingen die impact hebben op recruitment, ontwikkeling van werknemers en engagement. Future Workplace host daarnaast het 2020 Workplace Network, een Executive Council met meer dan 50 managers op het gebied van Corporate Learning, Talent en Human Resources die samen toekomstige ontwikkelingen en “next” practices bespreken die impact hebben op de werkplek en het personeelsbestand van de toekomst. Zie hier voor meer informatie.