Werkgever laat geld voor zwangere vrouwen liggen

Werkgevers laten grof geld liggen voor hun zwangere medewerksters. Dit blijkt uit een analyse van HR Risk Consultant Robidus onder 24 bedrijven met in totaal 200.000 medewerkers. Het gaat hierbij om het onvoldoende benutten van vergoedingen die voortvloeien uit de Wet op arbeid en zorg (WAZO) en de Ziektewet (ZW) voor zwangere vrouwen. Hierdoor lopen werkgevers per medewerkster vaak duizenden euro’s mis.

Een zwangere medewerkster heeft recht op loondoorbetaling tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsverlof. Een werkgever kan de kosten van dit verlof declareren bij het UWV. De cijfers van Robidus laten echter zien dat werkgevers 10 procent van hun WAZO-rechten onbenut laten. De gemiddelde duur van een WAZO uitkering is bijna 80 dagen, dit kan dus om behoorlijk wat geld gaan. 
Mick Netiv, directeur bij Robidus: “Het bedrag per bedrijf wisselt omdat het vanzelfsprekend afhankelijk is van het aantal vrouwen in een organisatie en hun leeftijd. Gemiddeld 10 procent te weinig declareren is echt veel geld. Zeker gezien de duur van de uitkering en het uiteindelijke bedrag dat er mee gemoeid is.”
Ziek tijdens zwangerschap
Voor medewerksters die ziek worden als gevolg van hun zwangerschap, kunnen werkgevers op basis van de ZW 29a, de kosten hiervoor declareren bij het UWV. De cijfers van Robidus laten in dit geval zien dat werkgevers 30 procent van het geld dat ze via dit artikel kunnen declareren laten liggen. Het gemiddelde verzuimpercentage van zwangere vrouwen is 55 procent. De gemiddelde duur van het verzuim is bijna 60 dagen. Netiv: ”Werkgevers hebben zich onvoldoende verdiept in de materie rondom de zwangerschap. Als gevolg hiervan zijn ze zich er vaak niet van bewust dat zij de verzuimkosten terug kunnen krijgen, met onnodige kosten als gevolg.”