Werkgever wil medewerker met schulden helpen

Werkgever wil medewerker met schulden helpen
De overgrote meerderheid van werkgevers (79 procent) wil werknemers met schulden helpen. Bijna 60 procent ziet dat zelfs als zijn verantwoordelijkheid. Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte in samenwerking met SchuldenlabNL en VNO-NCW.

Het onderzoek laat zien dat de schuldenproblematiek op de werkvloer in Nederland omvangrijk is en in alle sectoren speelt. Uit eerder onderzoek van Deloitte komt naar voren dat 8 procent (630.000) van de Nederlandse huishoudens problematische schulden heeft en dat bijna 50 procent financieel kwetsbaar is. Ruim 40 procent van deze groep (250.000 huishoudens) heeft een werkende kostwinner. Omdat het hier puur om geregistreerde schulden gaat, is de totale omvang van de problematiek naar verwachting nog een stuk groter.

Verbeteren financiële gezondheid medewerkers

80 Procent van de werkgevers heeft wel eens te maken met werknemers met schulden, waarvan 12 procent vaak. En 85 procent ziet ook de negatieve impact daarvan binnen hun organisaties. De helft van de werkgevers maakt zich zorgen en vindt dat ze voldoende doet, terwijl 90 procent open staat om (nog) meer te doen voor hun werknemers.

Deloitte, SchuldenlabNL en VNO-NCW hebben tijdens de conferentie bekendgemaakt dat zij samen werken aan een landelijk platform, waar deelnemende bedrijven ervaringen kunnen delen en zich committeren aan het meten en verbeteren van de financiële gezondheid van hun medewerkers.

Het onderzoeksrapport biedt werkgevers handvatten voor oplossingen en een gestructureerde aanpak.

Gerelateerde artikelen