Werkgevers gematigd positief over aanpak Asscher

Het pakket maatregelen dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vorige week presenteerde, is een goede stap vindt AWVN.

De maatregelen van Asscher betreffen een aantal knelpunten in de Wet Werk en Zekerheid (Wwz). Andere onderdelen van het pakket betreffen voorgenomen aanpassingen in bestaande wetgeving over minimum (jeugd)loon en loondoorbetaling bij ziekte.
De minister geeft met zijn maatregelenpakket aan goed te willen luisteren naar kritiek uit de praktijk, zoals bijvoorbeeld verwoord in het ledenonderzoek dat AWVN eerder dit jaar uitvoerde naar de werking van de Wwz.

Complexiteit van ontslagprocedures
De kritiek op de wet had onder meer betrekking op de tussenpoos voor flexcontracten (die seizoensarbeid hindert), de complexiteit van ontslagprocedures, en de transitievergoeding bij uitdiensttreding van arbeidsongeschikten.
Op deze en een aantal andere punten komt de minister tegemoet aan de kritiek. Zo gaat het UWV de transitievergoeding bij uitdiensttreding na twee jaar ziekte vergoeden. Financieringsbron is het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf), waarvoor werkgevers de premie betalen.
Nog grote uitdagingen voor de boeg
AWVN waarschuwt wel dat nog niet alle maatregelen concreet zijn vormgegeven en dat de (gedrags)effecten nog moeten worden afgewacht. Bijvoorbeeld geldt dat voor de werkgelegenheidseffecten van ingrepen in de minimumlonen. Ook stelt AWVN dat het hier nuttige, doch kleine ingrepen in de arbeidsmarkt betreft, maar dat er nog grote uitdagingen liggen op dat terrein.

Gerelateerde artikelen