Werkgevers: langer werken en winstdeling in cao’s

Werkgevers: langer werken en winstdeling in cao’s
Arbeidsvoorwaarden moeten helpen om personeelskrapte te slechten.

De gezamenlijke werkgeversverenigingen AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland willen dat het cao-overleg van het komende jaar ook bijdraagt aan het tegengaan van krapte op de arbeidsmarkt.

Dat schrijven de drie ondernemersorganisaties in de arbeidsvoorwaardennota 2022, hun jaarlijkse advies aan cao-onderhandelaars.

Om de krapte aan te pakken willen werkgeversorganisaties werk aantrekkelijker maken. Arbeidsvoorwaarden spelen daarin een belangrijke rol. Zaken die daarom veel aandacht krijgen in de nieuwe arbeidsvoorwaardennota zijn onder andere het verbeteren van de werk-privébalans, leren en ontwikkelen en inclusief werkgeven.

Als het aan de werkgevers ligt komen er in de cao’s afspraken over het aantrekkelijker maken om meer uren te werken, om mensen van de zijkant van de arbeidsmarkt te laten instromen en om medewerkers mee te laten profiteren van bedrijfswinsten.

Het is inmiddels bekend dat de krapte tot recordhoogte is gestegen. Negen op de tien werkgevers geeft aan dat zij momenteel personeelstekorten ervaren. Bijna alle werkgevers verwachten dat dit zo zal blijven of zelfs erger wordt het komende jaar.

Volgens de werkgeversorganisaties vragen de omstandigheden, in combinatie met de voorlopig voortdurende pandemie en de grote transities die op Nederland afkomen om een verbreding van de agenda van arbeidsvoorwaardenoverleg. Werkgevers willen vaker samen met vakbonden en werknemers toekomstvisies opstellen, om zo beter te kunnen bepalen hoe een toekomstgericht arbeidsvoorwaardenpakket eruitziet.

Wat de loonontwikkeling betreft, blijven AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen op de grote verschillen in het ‘welzijn’ van economische sectoren. In bedrijven en sectoren met een gunstige economische context, is meer ruimte voor hogere lonen. Maatwerk blijft daarbij het credo. Ook omdat veel prijsstijgingen door groepen ondernemers niet kunnen worden doorberekend waardoor de winstgevendheid onder druk komt. Ten slotte roepen de werkgeverskoepels op om alle werkenden mee te laten delen in de winsten.