Werkgevers maken zich zorgen om ontwikkelbereidheid medewerkers

Hoe langer medewerkers in dienst zijn, hoe minder zij hechten aan opleiding en loopbaanontwikkeling. Dat blijkt uit de Raet HR Benchmark 2014-2015 die TNS Nipo heeft uitgevoerd onder medewerkers, HR-managers en directies. Tegelijkertijd maakt bijna een derde van de ondervraagde bestuurders en HR-managers zich zorgen over de ‘ontwikkelbereidheid’ van hun medewerkers.

Henk Jan van Commenee, specialist in talent management bij Raet: “In een tijd waarin kennis steeds sneller veroudert en een leven lang leren met de dag belangrijker wordt, zijn dit verontrustende cijfers. Zowel voor de organisatie als voor de medewerker is het cruciaal om ook bij een langdurig dienstverband in ontwikkeling te blijven investeren.”
Talent management: goed voor organisatie én medewerker
Van Commenee: “Talent management, een strategie gericht op het voortdurend ontwikkelen van medewerkers, is tegenwoordig cruciaal. Voor de organisatie, omdat het zorgt voor continuïteit van de organisatie, aantrekkelijk werkgeverschap en behoud van talent. Maar ook voor de medewerker zelf.”
Over dat laatste zegt Van Commenee dat het voor medewerkers op een steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt cruciaal is om weerbaar te zijn. “Goede scholing en ontwikkeling speelt daarin de hoofdrol.”
Van Commenee stelt dat meer aandacht hiervoor temeer gewenst is, omdat uit het onderzoek blijkt dat 60% van de ondervraagde medewerkers de afgelopen twaalf maanden geen opleiding heeft gevolgd. Daarnaast blijkt dat lang niet alle medewerkers bij hun werkgever zicht hebben op hun loopbaanperspectief; slechts 56% geeft aan hier een duidelijk beeld van te hebben. 
Werkgevers maken zich zorgen
Uit de antwoorden van bestuurders komt een beeld naar voren dat in lijn is met de antwoorden van medewerkers. De ondervraagde bestuurders geven aan dat zij niet tevreden zijn over de resultaten van het huidige talent management: 65% geeft deze resultaten een rapportcijfer van 6 of lager. Volgens de werkgevers moet het effectiever.
__________________________________________________________________________
Wilt u nu, meer dan ooit, op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in uw vakgebied? Vindt u het cruciaal dat uw kennis en vaardigheden op peil zijn? Neem dan deel aan een van de opleidingen van Alex van Groningen. Klik hier voor de agenda Permanente Educatie en verzeker u direct van een plaats.
__________________________________________________________________________
 
Een van de struikelblokken is volgens bestuurders de ontwikkelbereidheid van medewerkers; 28% van de ondervraagden geeft dit aan. Daarnaast steekt een groot deel van de ondervraagde bestuurders een hand in eigen boezem: 57% geeft aan te weinig tijd en prioriteit aan talent management te geven. Tot slot noemt 41% de kwaliteit van people management in de lijn als verbeterpunt.
Meer oog voor ontwikkeling nodig
Volgens Van Commenee tonen de cijfers aan dat er meer aandacht nodig is voor talent en de ontwikkeling daarvan. “Bij medewerkers die langer in dienst zijn, neemt de interesse hiervoor af. Terwijl de noodzaak er wel is. Werkgevers zien dit ook. Technologische ontwikkelingen gaan zo snel, dat de aard van het werk in veel functies verandert. Meeveranderen is een absolute must.”
Van Commenee ziet het als een taak van de werkgever om medewerkers eigen regie te geven in hun persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers hebben die behoefte ook. 78% van hen wil zelf de regie voeren over een persoonlijk ontwikkelingsplan. “Ga samen het gesprek aan en zet medewerkers aan het roer.”
Om dat te faciliteren is volgens Van Commenee meer inzicht in de talenten van medewerkers nodig. Daar schort het nu vaak aan, blijkt uit het onderzoek. 36% van de HR-managers geeft aan dat inzicht in aanwezig talent een verbeterpunt is. 41% van hen vindt het lastig om het benodigd talent voor de toekomst te identificeren. Van Commenee: “Als je beter zicht hebt op het talent dat je vandaag in huis hebt en het talent dat je morgen nodig hebt, wordt het duidelijker wat ontwikkelmogelijkheden zijn. Medewerkers komen dan sneller zelf in beweging. En managers kunnen gerichter sturen op ontwikkeling, zodat medewerkers het beste uit hun talenten halen.”
 
De exacte cijfers en vraagstelling voor medewerkers zijn als volgt. Op de vraag: ‘Wat zijn voor u de belangrijkste voorwaarden / criteria bij het werken of kiezen voor een werkgever?’ kwamen de volgende percentages naar voren: