Werkgevers: ‘Meer investeren in medewerkers’

Het arbeidsvoorwaardenoverleg moet leiden tot investeringsafspraken voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers, aldus de werkgevers.

Dat wil zeggen: gezond langer werken, met gelijke kansen voor alle medewerkers, meer aandacht voor hun persoonlijke ontwikkeling en bijvoorbeeld het met elkaar bewaken van de werk-privébalans. Zorgen dat bedrijven wendbaar en innovatief kunnen zijn is daarbij essentieel.

Dat schrijven MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN in Waardevol werkgeven, hun Arbeidsvoorwaardennota 2020 met concrete tips voor werkgevers voor het arbeidsvoorwaardenoverleg van dit jaar. 

Tegelijkertijd wijzen de werkgevers- en ondernemingsorganisaties op de ‘uitdagende economische omstandigheden’. Daartoe rekenen zij onder meer de stikstof/PFAS-crisis, naast de aanhoudende internationale spanningen en alle onzekerheid die dat met zich meebrengt.   

Interne flexibiliteit verhogen

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, de economische omstandigheden en de steeds veeleisender consument moeten ondernemingen meer dan ooit wendbaar kunnen zijn, innovatief zijn en de productiviteit verhogen. 

Zo beveelt de nota werkgevers aan om met vakbonden te onderzoeken welke cao-afspraken groei van de productiviteit belemmeren en hoe cao’s meer ruimte kunnen bieden aan bijvoorbeeld interne flexibiliteit binnen het bedrijf.

Daarnaast moet er volgens de organisaties meer oog zijn voor de ontwikkeling van werknemers en voor een goede werk-privébalans. Door voor alle leeftijdsgroepen in te zetten op ontwikkeling en opleiding kunnen mensen langer, plezieriger en gezonder werken. 

Mensen binnenhalen en -houden

Ook helpt een aantrekkelijk (secundair) arbeidsvoorwaardenpakket in deze tijd van krapte mensen binnen te halen en te houden. ‘Juist hier zijn in veel organisaties nog stappen te maken om snel winst te kunnen boeken,’ aldus de organisaties. 

Zo pleiten ze voor het uitbouwen van ontwikkelbudgetten. Goed maatwerk op de werkvloer moet verder volgens de organisaties zorgen dat de werk-privé- en zorgbalans verbetert. 

‘Met bijvoorbeeld het (tijdelijk) aanpassen van de arbeidsduur of de werktijden kunnen werknemers eenvoudig worden geholpen om werk en mantelzorg beter te combineren, zonder dat alles hoeft te worden dicht geregeld.’

Gelijke kansen

Veel aandacht is er in de Arbeidsvoorwaardennota 2020 voor gelijke behandeling. Veel werkgevers hebben dit thema met succes bij de kop gepakt, maar er bestaan nog altijd verschillen. 

Goede afspraken in cao’s kunnen helpen hier verandering in te brengen. Ook kunnen de verschillen tussen alle werkenden binnen een bedrijf (inhuur, zelfstandigen, vaste krachten) worden weggenomen door afspraken te maken over gelijke toegang tot scholing en dergelijke.

Resultaatafhankelijke beloning 

De werkgevers pleiten voor meer resultaatafhankelijke beloning, zodat de beloning meer kan ‘mee-ademen’ met de conjunctuur en de bedrijfsspecifieke situatie. Door de beloning ook meer te koppelen aan de wijze waarop werknemers investeren in hun ontwikkeling komt de toekomst van de werknemer verder centraal te staan.