Werkgevers passen HR-beleid aan op langer doorwerken

Langer doorwerken leidt tot zorgen op de werkvloer. Werkgevers vertalen dit echter steeds meer in actie en passen hun HR-beleid hierop aan, meldt denktank Netspar.

De AOW-leeftijd stijgt gestaag. Dat gebeurt in elk geval tot en met 2022, als de AOW-leeftijd uiteindelijk uitkomt op 67 jaar en 3 maanden. Werkgevers en oudere werknemers zijn echter niet gerust op deze verhoging, blijkt uit een publicatie van Netspar waarin onderzoek naar pensioen wordt samengevat.

Volgens de denktank voelt aan de ene kant 40 procent van de oudere werknemers zich onzeker of ze het werk wel volhouden. Aan de andere kant verwachten werkgevers problemen door de beperkte inzetbaarheid van mensen met gezondheidsproblemen en het lichamelijk volhouden van werk.

Scholing en training

Werkgevers blijven echter niet met de handen over elkaar zitten. Zo zet in tegenstelling tot tien jaar geleden de meerderheid van de werkgevers actief in op HR-methoden voor duurzame inzetbaarheid. Dat doen ze volgens Netspar op zowel formele als informele manieren.

Voorbeelden van formele manieren zijn flexibele werktijden en scholing en training voor oudere werknemers. Had in 2009 nog 8 procent van de werkgevers specifieke trainingen voor oudere werknemers, in 2017 was dit gestegen tot 40 procent van de werkgevers.

Voorlichting en bewustwording

Informele manieren zijn bijvoorbeeld voorlichting en bewustwording. Daarmee geven werkgevers aandacht aan de potentiële negatieve gevolgen van vergrijzing en het gegeven dat oudere werknemers langer moeten doorwerken. Ze zetten vooral in op het volgende:

  1. voorlichting geven aan zowel managers als oudere werknemers (44 procent van de werkgevers);
  2. meer aandacht voor veilig werken en op gezondheid buiten het werk (69 procent);
  3. meer continue aandacht voor inzetbaarheid op de lange termijn (47 procent).

Voorlichting kan bijvoorbeeld gericht zijn op het vergroten van het pensioenbewustzijn. In een interview met CHRO geeft directielid Marike Knoef van Netspar aan wat HR op dit gebied kan doen en waarom.

Later met pensioen

Onder zzp’ers lijkt er veel minder sprake te zijn van zorgen rondom pensioen. Ze willen gemiddeld namelijk ruim twee jaar later met pensioen dan werknemers. In 20 procent van de gevallen willen ze zelfs met pensioen na de AOW-leeftijd.

Netspar wijst erop dat dit deels uit financiële noodzaak kan zijn. Maar werkomstandigheden lijken ook een grote rol te spelen. Zo hebben zzp’ers vaak meer vrijheid om hun werk in te richten.

Bron: Netspar