Onderzoek: werkgever te passief bij stress- en burnout-klachten

Werkgevers moeten gerichter aan preventie van stress- en burnout-klachten doen. Met name bij vrouwen, die hierom 1,5 maal vaker verzuimen dan mannen.

Foto: Kiddo van der Veen

Meer dan 60% van de vrouwen die zijn uitgevallen door stress of burn-out ervaren een groot taboe bij het bespreken van klachten met hun werkgever. Dit blijkt uit nieuw onderzoek naar stress-gerelateerd verzuim onder vrouwen door Motivaction in opdracht van belangenorganisatie WOMEN Inc. en Aegon​. 

Een meerderheid van de vrouwen (60%) geeft aan dat er niets werd gedaan toen zij de klachten aan hun werkgever kenbaar maakten. Hierdoor komt ondersteuning vaak te laat en is het risico op (langdurig) verzuim groot. Waarom vrouwelijke werknemers vaker stress- en burnout-klachten ervaren heeft verschillende oorzaken, bleek al uit eerder onderzoek door onder meer de WRR. 

Weinig autonomie

“Vrouwen zijn vaker werkzaam in functies met relatief weinig autonomie en tegelijkertijd hoge werkdruk, zoals de zorg, de thuiszorg, het onderwijs en de schoonmaak,” zegt Suzan Steeman (foto), arbeidsmarktexpert bij WOMEN Inc. 

“Daarnaast vervullen vrouwen in het huishouden nog altijd aanzienlijk meer zorgtaken dan mannen, waardoor de werk-privébalans bij vrouwen vaker onder druk staat. Ook hebben vrouwen vaker een baan met relatief weinig financiële zekerheid, waardoor zij minder grip op hun geld ervaren. Dit zijn drie belangrijke factoren met een fors stress-verhogend effect.”  

Het taboe doorbreken

Die stressklachten kunnen vervolgens lang buiten beeld blijven. Steeman: “Uit het onderzoek blijkt dat de overgrote meerderheid van de vrouwen (85%) vindt dat je er zelf voor moet zorgen om niet overspannen te raken. Als ze klachten ervaren, melden vrouwen zich niet altijd ziek (79%). 2 op de 5 vrouwen nemen dan bijvoorbeeld liever eerst vakantiedagen op. Dit gaat vaak gepaard met schaamte en schuldgevoel. Een groot deel van deze werknemers valt uiteindelijk toch langdurig uit.” 

In 81% van de gevallen heeft verzuim door stress een duidelijke oorzaak. Het is daarom belangrijk dat werkgevers weten wat er speelt en hun werknemer niet alleen zien als werknemer, maar als iemand die ook een privéleven heeft. Steeman: “Dit moet bespreekbaar gemaakt worden, want naast de toenemende werkdruk blijkt de combinatie van werk en zorg de belangrijkste reden voor burn-outklachten.” 

Verder geeft 59% aan dat corona voor veel spanningen op het werk zorgt en voor bijna de helft van de vrouwen ook in hun privéleven veel spanningen meebrengt. Ruim 40% van de vrouwen durft niet tegen haar leidinggevende te zeggen dat ze de werkdruk (eventueel gecombineerd met zorgtaken) momenteel niet aankan. Terwijl de coronacrisis juist druk zet op de werk-privébalans, die bij verstoring vaak leidt tot werkstress.

Veel winst te behalen

Verzuim kost werkgevers jaarlijks zo’n 2,8 miljard euro. Werkstress is daarbij al jaren beroepsziekte nummer één en de aantallen nemen jaarlijks toe. Voor werkgevers is er dus veel winst te behalen. Veronique Tilleman, directeur Inkomen bij Aegon: “Verzuim door stress is heel duidelijk een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Als werkgever moet je inzetten op een preventieve aanpak. Te vaak blijft het nu bij symptoombestrijding achteraf. Er is een cultuur nodig waarin werkgever en werknemer zich comfortabel voelen om een open gesprek met elkaar te voeren over dit onderwerp.”

Volgens Steeman geldt de noodzaak tot preventie niet alleen ten aanzien van vrouwelijke medewerkers, maar voor medewerkers in het algemeen. WOMEN Inc. geeft hiervoor een aantal gerichte adviezen, onder meer het toepassen van burn-out-assessmenttools, werkdrukmeters en het voeren van gestructureerde gesprekken. “Het gaat erom dat werkgevers en werknemers stress-gerelateerd verzuim structureel gaan aanpakken. Werkgever moeten actiever de vinger aan de pols houden, zorgen dat zij weten hoe het gaat met hun werknemers,” aldus Steeman.