Werkgevers selecteren nog altijd op diploma’s en ervaring in plaats van op skills

Zelfs in deze tijden van grote personeelskrapte hanteren bedrijven bij de werving en selectie van personeel traditionele criteria. Dat blijkt uit het artikel 'Wie wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek?' in het Tijdschrift voor HRM.

Onderzoekers Fabian Dekker, Ferry Koster, Justine Anschutz en Maarten van Kooij onderzochten welke factoren de kans op een sollicitatiegesprek voor langdurig werkzoekenden vergroten. Ze concluderen dat bedrijven nog altijd een ‘traditionele’ kosten-batenanalyse op basis van persoonskenmerken maken. Vooral mensen met de juiste diploma’s, leeftijd, taalniveau, sociale vaardigheden en een betere gezondheid mogen op sollicitatiegesprek komen, in een artikel in het Tijdschrift voor HRM.

Van een op vaardigheden ‘skills’ (vaardigheden) gebaseerde aannamepraktijk is geen sprake. Dit betekent dat veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet aan het werk komen, ook al hebben ze misschien wel de skills die nodig zijn voor een bepaalde functie.

Adviezen

“Het blijven delen van goede voorbeelden, verhalen en empirische bewijsvoering inzake de toegevoegde waarde van inclusief HRM (en het appel dat hiervan uitgaat) lijkt daarom nog steeds een zinvol pad om te blijven bewandelen”, concluderen de auteurs.

Omdat een substantieel deel van de werkgevers onvoldoende bekend is met de precieze inhoud van regelingen bij het aannemen van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, raden ze de HR-professional bovendien aan om zich (nog meer) te verdiepen in de bestaande wet- en regelgeving rondom het aannemen van kwetsbare groepen.

Gerelateerde artikelen