Werkgevers wachten af, flink minder aanvragen NOW 2.0

Ruim kwart ontvangers NOW 1 vroeg nog geen afrekening aan
Het aantal aanvragen voor NOW 2.0 is tot nog toe aanzienlijk lager dan voor NOW 1.0, meldt het UWV.

Om de cijfers te duiden liet UWV een enquête uitvoeren onder ruim 800 werkgevers die wel NOW 1.0 hebben aangevraagd, maar (nog) geen NOW 2.0. Van de ondervraagden geeft 20 procent aan van plan te zijn zeker een aanvraag te gaan indienen, 43 procent twijfelt nog en 36 procent geeft aan zeker geen NOW 2.0 aan te vragen.

Belangrijkste reden (79 procent) om geen NOW 2.0 aan te vragen is dat het weer beter gaat met het bedrijf en de tegemoetkoming niet meer nodig is. Daarna (20 procent) wordt het niet voldoen aan de voorwaarden genoemd.

Tweede golf, nieuwe lockdown

De werkgevers die nog geen NOW 2.0 hebben aangevraagd, maar zeggen dat nog wel te doen, geven vooral aan (63 procent) dat ze wachten met de aanvraag tot ze beter kunnen inschatten hoe hoog het omzetverlies wordt. 
Werkgevers die nog twijfelen geven aan dat nog onduidelijk is of ze op meer dan 20 procent omzetverlies gaan uitkomen. Sommige geven aan dat dit nu niet het geval is, maar dat een ‘tweede golf’ en een nieuwe lockdown dat kunnen veranderen.

Aanvragen NOW 2.0

Werkgevers die NOW 2.0 nog willen aanvragen, kunnen terecht op www.rekenhulpomzetverlies.nl om een goede inschatting van hun omzetverlies te maken. Op de site www.simulatienow.nl kunnen ze bovendien zien wat een dalende loonsom betekent voor de definitieve tegemoetkoming. Helder: ‘Ook dat kunnen ze dan laten meewegen in hun afweging om wel of geen NOW 2.0 aan te vragen.’