Werkgeversorganisaties roepen op tot ‘groener en inclusiever’ 

Werkgeversorganisaties roepen op tot 'groener en inclusiever' 
Werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten voor een groenere en inclusievere koers. In een stuk met de titel Ondernemen voor brede welvaart lichten de organisaties hun nieuwe rolopvatting toe, aldus voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW in een interview in het AD.

“Wij kunnen meer verantwoordelijkheid op ons nemen en willen dat ook. Dus kiezen we voor een nieuwe rolopvatting”, zegt Thijssen (foto). Dat jongeren soms moeilijk aan een stageplaats komen, moet stoppen, zegt ze. “Gelijke kansen in het onderwijs zijn het allerbelangrijkste. Iedereen moet de kans krijgen om stage te lopen. Dat is geen gunst. Het is een verantwoordelijkheid voor bedrijven.”

Volgens de voorzitter valt er met VNO-NCW ook te praten over verhoging van het minimumloon. “Dat is voor ons bespreekbaar, maar niet als dat ertoe leidt dat het hele loongebouw omhoog gaat.”

Nu zijn de bedrijven vooral bezig met de steunpakketten die bedrijven en banen overeind moeten houden in de coronacrisis, maar volgens Thijssen moeten we kijken naar de verdere toekomst. “Dan zijn we terug bij problemen die er voor corona ook al op ons af kwamen: de klimaattransitie gaat niet snel genoeg, de stikstofproblematiek is niet opgelost, de economische groeiverwachting is te klein om onze zorg, onderwijs en politie te kunnen blijven betalen.”

De investeringsplannen kosten volgens Thijssen 20 miljard euro per jaar, waarbij de bedrijven ook mee investeren. “Daarnaast is er een publiek aandeel. Daarvan zeggen we dat de staatsschuld mag oplopen. Tegelijkertijd staat er vanaf 2023 twee miljard euro op de begroting om werkgeverslasten te verlichten. Daarvan zeggen wij: zet dat geld voor de Baangerelateerde Investeringsaftrek nou alleen in om nieuwe investeringen in duurzaamheid goedkoper te maken. Op dat vlak moet nog zo onwaarschijnlijk veel gebeuren. We moeten een maatje groter denken.”

Ze benadrukt dat het tempo van de vergroening omhoog moet. “We moeten de industrie verduurzamen en de energie-infrastructuur vernieuwen”, zegt Thijssen. “Dat zijn complexe vraagstukken. Politieke partijen, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten over hun eigen schaduw heen stappen.”

Vakbond CNV prijst de ‘goede vergezichten’ van de werkgeversvereniging over zaken als diversiteit en klimaat. “VNO-NCW doet met deze nieuwe, verfrissende koers een duidelijke handreiking naar de vakbonden”, stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin vast. Hij wil graag praten over de gevolgen van de coronacrisis en “het bieden van meer zekerheid en bescherming voor werkenden”.

Ook Milieudefensie reageert positief op de “ommezwaai” van de werkgevers. “Goed dat nu ook VNO-NCW erkent dat investeren in werkgelegenheid neerkomt op investeren in verduurzaming van onze samenleving”, zegt directeur Donald Pols. Hij voegt eraan toe dat de grote bedrijven “een belangrijke eerste stap” kunnen zetten door een eerlijke CO2-heffing te steunen, “waarbij de vervuiler betaalt en het midden- en kleinbedrijf niet langer de rekening betaalt voor de CO2-opslag van Shell en BP”.