Werkloosheid daalt, iets minder banen

De werkgelegenheid in Nederland is in het eerste kwartaal van 2016 per saldo iets afgenomen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Vooral in de zorg daalde het aantal banen. Wel steeg het aantal vacatures en ging het aantal werklozen omlaag.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het voor het eerst in twee jaar dat het aantal banen afnam. Op jaarbasis nam het aantal banen met bijna 100.000 toe. De werkloosheid daalde van 6,7 naar 6,5 procent.
CBS-econoom Peter Hein van Mulligen benadrukte de sterke stijging van de werkgelegenheid in het laatste kwartaal van 2015, toen de sterkste groei sinds 2008 werd gemeten. ,,Een kleine correctie”, zo sprak hij.
Het aantal banen van werknemers in loondienst daalde met 13.000. Daartegenover nam het aantal arbeidsplaatsen van zelfstandigen met 1000 toe. Er zijn volgens het CBS nu ruim 2,1 miljoen banen voor zelfstandigen, wat neerkomt op één op de vijf banen. Vooral het aantal zzp’ers neemt al jarenlang toe.
In de zorg gingen afgelopen kwartaal 7000 banen verloren. Ook in de landbouw en visserij verdwenen er arbeidsplaatsen. Anderzijds steeg het aantal banen in de zakelijke dienstverlening. Ook in de handel, vervoer, IT en horeca werd een plus gemeten.
Het aantal vacatures steeg afgelopen kwartaal per saldo met 8000 tot 151.000. Het is het elfde kwartaal op rij dat het aantal vacatures toeneemt.

Gerelateerde artikelen