Werkloosheid daalt verder

Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 9.000 per maand gedaald. Het aantal werklozen kwam in februari uit op 473.000. Dit is 5,3 procent van de beroepsbevolking.

Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 13.000 per maand toegenomen. UWV telde eind februari 416.000 WW-uitkeringen. 

Minder WW-uitkeringen aan vrouwen

Bij UWV komt het aantal lopende WW-uitkeringen in februari 2017 uit op 416.000, 3.000 (-0,7 procent) minder dan in januari. Aan vrouwen werden 1,3 procent minder WW-uitkeringen verstrekt, voor mannen bleef het aantal uitkeringen vrijwel gelijk aan dat van januari. Bij sectoren waar veel vrouwen werkzaam zijn, zoals het onderwijs (-2,8 procent) en zorg en welzijn (-1,9 procent) nam het aantal uitkeringen dan ook meer dan gemiddeld af.

Meer nieuwe uitkeringen bankensector

UWV verstrekte in de eerste twee maanden van dit jaar 81.000 nieuwe WW-uitkeringen, 20,3 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vanuit bijna alle sectoren was vergeleken met een jaar geleden sprake van een daling van het aantal nieuwe uitkeringen. Alleen vanuit de bankensector nam het aantal nieuwe uitkeringen ten opzichte van een jaar geleden sterk toe (+33 procent). Dit gold vooral voor 50-plussers uit deze sector (+70 procent). Vanuit de grootwinkelbedrijven (-61,7 procent) en de bouwbedrijven (-49 procent) nam het aantal nieuwe uitkeringen relatief het meest af.

Daling werkloosheid 45-plussers afgezwakt

Sinds begin 2014 daalt het aantal werklozen, het eerst bij jongeren en 25- tot 45-jarigen. De afname bij de 45-plussers volgde twee jaar later, maar was voor deze groep wel relatief sterk. Eind 2016 en begin 2017 vlakte de daling bij de 45-plussers af en bleef de werkloosheid steken op bijna 5 procent van de beroepsbevolking. De werkloosheid bij de 45-minners daalde echter verder.

Meer mensen met werk

In Nederland wonen 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan had in februari 66,2 procent betaald werk. Dat zijn 8,5 miljoen mensen, 4,6 miljoen mannen en 3,9 miljoen vrouwen. In de afgelopen drie maanden is het aantal mensen met betaald werk met gemiddeld 13.000 per maand gegroeid. Van de mensen van 15 tot 75 jaar hebben er 4,3 miljoen geen betaald werk. Van hen zijn er 473.000 werkloos en bijna 3,9 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

Meer werklozen vinden werk

De werkloosheid daalt vooral doordat er meer werklozen een baan vinden dan dat er werkenden werkloos worden. In de afgelopen drie maanden kwamen er 123.000 werkenden bij die eerder nog werkloos waren. Tegelijkertijd zijn er 85.000 mensen werkloos geworden die drie maanden ervoor nog een baan hadden. De daling van de werkloosheid wordt licht gedempt doordat er meer mensen op zoek gaan naar werk en dat niet vinden (172.000), dan er werklozen stoppen met zoeken naar werk (160.000).