Werkloosheid een klein beetje omhoog

Het werkloosheidspercentage ging in december een klein beetje omhoog ten opzichte van een maand eerder.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het statistiekbureau waren er in de laatste maand van het jaar waren er 329.000 werklozen, oftewel 3,6 procent van de beroepsbevolking.

Een maand eerder lag het werkloosheidspercentage nog op 3,5 procent, destijds voor het eerst iets lager dan net voor het uitbreken van de crisis eind 2008.

Betaald werk

Vorige maand hadden bijna 8,9 miljoen mensen betaald werk. Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 13.000 per maand toegenomen, zo merkt het statistiekbureau daarbij op.

Bijna 4,1 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen dus de 329.000 mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn.

Niet-werkenden

De rest van deze groep niet-werkenden, bijna 3,8 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is de laatste drie maanden met gemiddeld 4000 per maand afgenomen, zo meldt het CBS.

Uitkeringsinstantie UWV registreerde eind december 263.000 lopende WW-uitkeringen, tegen 267.000 eind november.

Bron: ANP

Gerelateerde artikelen