Werkloosheid op niveau van voor corona

Werkloosheid op niveau van voor corona
De werkloosheid in Nederland is in oktober verder gedaald naar 2,9 procent van de beroepsbevolking. Dat is even groot als in februari 2020, voor de coronapandemie. Het werkloosheidspercentage was in september nog 3,1 procent.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar volgens het statistiekbureau met gemiddeld 21.000 per maand naar 9,2 miljoen. In oktober waren 277.000 mensen werkloos. 

Meer mensen konden in de zomermaanden aan de slag doordat diverse branches weer opengingen die dicht waren door de coronamaatregelen. Door het sterke economische herstel van de coronacrisis is de vraag naar personeel groot en zijn er in verschillende sectoren tekorten aan werknemers. 

Naast werklozen zijn er in deze leeftijdsgroep ook nog 3,7 miljoen andere mensen die geen werk hebben. Zij hebben niet recent gezocht naar een nieuwe baan of waren er niet direct voor beschikbaar. Ze worden bij het CBS daarom niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 19.000 per maand gedaald.

Uitkeringsinstantie UWV verstrekte eind vorige maand 199.100 WW-uitkeringen. Dat waren er 8800 minder dan in september. Vooral in de cultuursector, de horeca en de detailhandel was sprake van een sterke afname. Alleen in de sector landbouw, groenvoorziening en visserij steeg het aantal WW-uitkeringen, met ruim 3 procent. Dat komt volgens het CBS door het seizoen.

(ANP)