Stijging werkloosheid zet door in derde kwartaal, vooral onder jongeren van 15 tot 25 jaar

UWV
De werkloosheid in Nederland is in het derde kwartaal iets gestegen. Deze ontwikkeling past volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het slechtere conjunctuurbeeld van de afgelopen maanden.

Tussen juli en september maanden zijn er per maand ongeveer zesduizend werklozen bijgekomen, tot een totaal van 371.000 werklozen in september. De werkloosheid steeg het snelst onder jongeren. Het percentage jongeren tussen de 15 en 25 jaar oud zonder werk nam afgelopen kwartaal toe van 8,3 naar 8,8 procent.

In oudere leeftijdsgroepen ligt de werkloosheid een stuk lager, al waren ook daar stijgingen te zien. De werkloosheid onder 25- tot 45-jarigen steeg van 2,8 naar 2,9 procent, bij 45- tot 75-jarigen was een stijging van 2,1 naar 2,2 procent te zien.

Slechter conjunctuurbeeld

Het CBS neemt alleen mensen die een baan zoeken mee in de berekening. In het tweede kwartaal van dit jaar nam de werkloosheid licht toe, van 3,4 naar 3,5 procent. Die stijging zette in het derde kwartaal door, waardoor het werkloosheidspercentage in september op 3,7 procent uitkwam. Het afgelopen kwartaal vonden maandelijks zo’n duizend mensen weer een baan.

Volgens het CBS past de groei van de werkloosheid bij het ‘slechtere conjunctuurbeeld van de afgelopen maanden’. Consumenten waren volgens gegevens van het CBS in september een fractie minder negatief dan een maand eerder. Maar hun vertrouwen lag ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Het vertrouwen van producenten was in september even negatief als in augustus. Het producentenvertrouwen lag ook onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.