Werknemers verwacht meer van werkgever in 2021

De werkgever die inzicht heeft in wat zijn meest begaafde werknemers beweegt, zal deze des te makkelijker kunnen behouden. In het rapport 'What employees expect in 2021' onderzoekt het Institute for Business Value van IBM wat werknemers beweegt. Conclusie: werkgevers moeten beter hun best doen.

Werknemers zijn over het algemeen best tevreden over de manier waarop hun werkgevers tijdens de coronacrisis optraden, blijkt uit onderzoek van het IBM Institute for Business Value in samenwerking met Survey Monkey onder meer dan 14.000 consumenten wereldwijd. De meeste werkgevers kregen gemiddelde of bovengemiddelde cijfers voor hun ondersteuning aan het fysieke, mentale en financiële welzijn van werknemers. Maar minder dan 1 op de 5 werknemers vindt dat zijn werkgever het op elk van die drie gebieden uitmuntend heeft gedaan. 

Dit zou werkgevers te denken moeten geven, aldus de onderzoekers, die hun bevindingen in het rapport 'What employees expect in 2021' hebben vastgelegd. Zij vinden dat werkgevers de lat in 2021 hoger moeten leggen, willen ze toptalenten behouden. Ze zouden zich vooral moeten verdiepen in wat de Generatie Z en de millennials beweegt, en daar beter op moeten inspelen.

Tegelijkertijd constateren de onderzoekers dat de eisen van de werknemers net zo divers lijken te zijn als de individuen zelf. Op de vraag wat werkgevers vooral zouden moeten bieden, plaatsten werknemers het evenwicht tussen werk en privéleven (51%) en doorgroeimogelijkheden (43%) bovenaan hun prioriteitenlijst, vlak boven de beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden (41%) en ethiek en waarden (41%). En meer dan een derde van de werknemers noemde doorlopende leermogelijkheden (36%) en organisatorische stabiliteit (34%) als belangrijkste betrokkenheidsfactoren. Dit brede scala aan wensen en verwachtingen bevestigt dat werknemers meer zoeken dan alleen geld. Dit geldt met name voor jongere werknemers. Slechts 29% van Gen Z gaf aan dat hun betrokkenheid vooral afhing van een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, veel minder dan de 49% van de 55-plussers voor wie dit het geval was.

Op de vraag hoe goed hun werkgevers aan deze verwachtingen voldeden, leken werknemers nauwelijks onder de indruk. Slechts ongeveer de helft van de werknemers gaf hun werkgever een hoog totaalcijfer. Terwijl 55% van de werknemers hun werkgevers hoog scoorde op het gebied van ethiek en waarden, was minder dan de helft tevreden met loopbaanontwikkeling en doorgroeimogelijkheden (48%) en hun beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden (47%).

Volgens het onderzoek moeten organisaties zich zorgen maken over de mogelijke gevolgen voor hun prestaties als er een massale uittocht van mensen die denken dat ze het elders beter kunnen hebben. De onderzoekers refereren aan het IBM CEO-onderzoek uit 2021, waaruit blijkt dat beter presterende CEO's branchespecifieke vaardigheden (70%) en technologievaardigheden (69%) als cruciaal beschouwen voor hun succes in de komende twee tot drie jaar – en dus zowel oudgedienden als jonge talenten aan zich weten te binden.

De onderzoekers denken dat de sleutel tot succes in 2021 vooral in een goede communicatie schuilt. Door een dialoog op te bouwen en transparantie te bieden in het besluitvormingsproces, hebben bedrijven de kans om diepere, zinvollere relaties met hun werknemers op te bouwen, stellen zij. Met de juiste informatie kunnen werkgevers meer investeren in de initiatieven waar hun werknemers echt behoefte aan hebben en de betrokkenheid van werknemers op de lange termijn vergroten.

Het rapport 'What employees expect in 2021' kan hier worden gedownload.

Gerelateerde artikelen