Werknemer voelt weinig voor gezondheidsprogramma’s

Werkgevers willen vooral de effecten van stress op de gezondheid van de werknemer aanpakken.

Slechts 25% van de Nederlandse werknemers heeft het afgelopen jaar meegedaan aan een bedrijfsprogramma gericht op het verbeteren van de gezondheid. Toch zegt bijna 90% van de werkgevers dat dit kan bijdragen aan de productiviteit binnen de organisatie. Dat blijkt uit het Staying@Work onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Willis Towers Watson.
Oorzaak voor het gebrek aan enthousiasme voor gezondheids- en productiviteitsprogramma’s is volgens ruim de helft (53%) van de werkgevers een gebrek aan reguliere lichaamsbeweging bij werknemers, maar ook het ontbreken van een overkoepelende strategie (50%). 
Stress grootste zorg werkgevers
Het onderzoek laat ook zien welke drie gezondheid-gerelateerde problemen werkgevers in Nederland de meeste zorgen baren. Voor 71% is dat stress onder werknemers, 47% noemt een gebrek aan lichaamsbeweging en voor 35% is dat absentie. 
Veel organisaties hebben inmiddels programma’s ingericht om deze problemen te lijf te gaan. Zo biedt een kleine 40% van de werkgevers stressmanagement- en stressbestendigheidsprogramma’s aan. 
Gezondheidsprogramma’s op de agenda
Het rapport van Willis Towers Watson laat zien dat een grote meerderheid (89%) van de Nederlandse werkgevers verwacht in de komende drie jaar meer aandacht te besteden aan gezondheids- en productiviteitsprogramma’s. 
Driekwart richt zich primair op strategieën die onder het personeel een cultuur moeten kweken van gezondheid en welzijn. Toch heeft maar liefst 63% nog geen gezondheids- en productiviteitsstrategie op papier staan, of een meetstrategie om deze over meerdere jaren te evalueren (67%). 
Cijfermatige onderbouwing cruciaal
Het is volgens de onderzoekers cruciaal dat er cijfers worden gebruikt die op grotere schaal een goed beeld geven van die welzijnsinitiatieven. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar veranderingen in gezondheidsrisico’s, maatregelen die de waardering van werknemers moeten verhogen en verschuivingen in de betrokkenheid bij het werk. 
Het onderzoek Staying@Work 2015/2016 van Willis Towers Watson is uitgevoerd onder 1.669 werkgevers in Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Azië. Het onderzoek legt vast welke gezondheids- en welzijnsstrategieën en -programma’s elke organisatie heeft opgezet in de betreffende regio. De organisaties zijn afkomstig uit alle grote bedrijfstakken. 

Gerelateerde artikelen